Pysäköinninvalvonnan oikaisuvaatimusten käsittelyssä viivettä

Pysäköinninvalvontaan osoitettujen oikaisuvaatimusten käsittelyajoissa on tällä hetkellä viivettä johtuen henkilöstöresurssivajeesta. Kaikki tulleet oikaisuvaatimukset käsitellään. Käsittelyaika on tällä hetkellä pisimmillään noin 3-4 kuukautta. Myös hyväksytyn oikaisuvaatimuksen myötä turhaan maksetun virhemaksun palautuksessa kestää siten tavanomaista kauemmin.

Oikaisuvaatimukset tulee tehdä aina kirjallisesti. Lisää ohjeita voit lukea osoitteessa: www.hyvinkaa.fi/asuinymparisto-ja-rakentaminen/pysakointi1/oikaisuvaatimuslomake/

Lisätietoja:

puhelinaika ma - to klo 9:00 - 12:00
p. 019 459 4615
s-posti: pysakoinninvalvonta@hyvinkaa.fi

Päivitetty 15.11.2021