HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA
1.6.2020

 

Puhdistustyöt käynnistyvät Hyvinkään Nopon pohjavesialueella

Nopon pohjavesialueella ryhdytään puhdistamaan pilaantunutta maaperää ja pohjavettä kesäkuun alussa. Alue on aikanaan pilaantunut klooratuilla liuottimilla pesulatoiminnan vuoksi.

Nopon entisen pesulan maaperän ja alueen pohjaveden puhdistustyöt käynnistetään kesäkuun alussa. Hyvinkään kaupungin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteishankkeella turvataan Nopon tärkeän pohjavesialueen hyvä tila. Maaperää puhdistetaan massanvaihdolla ja pohjavettä maaperään kohdistuvalla injektointimenetelmällä. Kiinteistöllä tehdään aluksi myös edellä mainitut työt mahdollistavia purkutöitä.

- Kone- ja kuljetustöitä vaativat työvaiheet ajoitetaan koulun loma-aikaan. Ne alkavat heti kesäkuun alussa ja tehdään valmiiksi 7.8.2020 mennessä. Pohjaveden puhdistamiseen liittyvät injektointityöt tehdään syys-lokakuussa 2020 ja koko hanke valmistuu vuoden 2023 aikana, kertoo tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja Marko Hytönen.

Maaperän puhdistusurakan tekijäksi on valittu Fortum Waste Solutions Oy, ja pohjaveden puhdistustöiden toteuttajaksi Doranova Oy.

- Maaperä puhdistetaan massanvaihdolla, jossa tontilta kaivetut pilaantuneet maamassat ja jätteet kuljetetaan pois käsiteltäviksi luvanvaraiseen paikkaan ja korvataan pilaantumattomalla materiaalilla, jatkaa Hytönen.

Kiinteistön puhdistamiseen liittyy myös purkutöitä, joissa poistetaan alueella olevat vanha pesularakennus, uudempi peltihalli sekä maaperässä olevat putki- ja allasrakenteet.

- Maaperässä olevaa pilaantunutta pohjavettä puhdistetaan in situ -suorainjektoinnilla, jossa pohjaveden puhdistumiseen vaikuttavat aineet injektoidaan suoraan tavoiteltuun maakerrokseen, va. vesihuoltojohtaja Marita Honkasalo taustoittaa.

- Injektoinnissa käytetään elintarvikelaatuisia biohajoavia yhdisteitä, jotka tehostavat haitta-aineiden luonnollista hajoamista, kun pohjavesi kulkee niiden muodostaman reaktiivisen seinän läpi, Marita Honkasalo täsmentää.

Lisäksi luonnollisesti ojaan purkautuvan pohjaveden puhtaus varmistetaan ilmastamisen avulla.

 

Lisätietoja:

Marko Hytönen, tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja
marko.hytonen@hyvinkaa.fi

Marita Honkasalo, va. vesihuoltojohtaja
marita.honkasalo@hyvinkaa.fi

Petri Heino, hankinta-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus
petri.heino@ely-keskus.fi

Pohjaveden puhdistaminen
Doranova Oy

Maaperän puhdistaminen ja purkutyöt
Fortum Waste Solutions Oy

Ympäristötekninen valvonta
Ramboll Finland Oy

 

 

Päivitetty 1.6.2020