Promenadigallerian ja Vanhan Myllyn siirtolapuutarhan vuokravapaat sopimukset

Vuokravapaudet perustuvat toistaiseksi voimassa olevaan sopimuksiin.

Kaupungin vuokrasopimukset ovat keskusteluttaneet viime viikkoina. Kaupunki on saanut kysymyksiä muiden muassa Promenadigallerian ja Vanhanmyllyn siirtolapuutarhan vuokrasopimuksiin liittyen.
Promenadigallerian käyttöoikeuden luovutussopimus vuodelta 1976 on vuokravapaa. Hyvinkään kaupunki on luovuttanut kohteen siinä kunnossa kuin se sopimushetkellä on ollut. Sopimukseen sisältyy kaupungin vastuulla tonttiin rajoittuvan kadun ja jalkakäytävän puhtaanapito. Kaupungin vastuulle eivät sopimuksessa kuulu huoneiston korjaus-, kunnostus- ja kunnossapitotyöt eivätkä piha-alueen puhtaanapito tai hiekoitus. Käyttöoikeuden saaja huolehtii kiinteistön hoidosta, lämmityksestä, sähköstä ja jätehuollosta.

Promenadigallerian rakennus on hieno, ja kaupunki arvostaa sen historiaa. Tällä hetkellä kaupungin suunnitelmana on pitää kohde omistuksessaan. Päättäjät tulevat päättämään, miten tätä merkityksellistä rakennusta voitaisiin hyödyntää jatkossa.

Hyvinkään kaupunginvaltuusto päätti siirtolapuutarhatoiminnan sijoittamisesta Vanhanmyllyn
alueelle vuonna 1983 sekä siirtolapuutarhatoiminnan käynnistämisestä vuonna 1984. Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna 1985. Palsta-alueiden vuokrasopimusperusteet ja vuokrasopimusmallit on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna 1986. Palstan vuokralainen vastaa kuluttamastaan vesijohtovedestä ja sähköstä sekä muista palveluksista. Vanhanmyllyn Siirtolapuutarhayhdistys ry:llä on oikeus periä vuokralaiselta hoitamiensa peseytymis- ja saunatilojen käytöstä ja yleisten viheralueiden hoidosta vastike, jonka suuruuden päättää syyskokous. Vuokrapalstaa on käytettävä yksinomaan puutarhaviljelyyn.

Vuonna 2001 solmitulla sopimuksella Hyvinkään kaupunki luovuttaa käyttöoikeuden Vanhanmyllyn siirtolapuutarhan rakennusten ja yleisten alueiden siirtolapuutarha-alueen yhteisiin rakennuksiin (kerhotalo, kalustovaja, maakellari ja sauna) ja niiden lähiympäristöön Vanhanmyllyn Siirtolapuutarhayhdistys ry:lle. Sopimus on vuokravapaa, asiasta päätti kaupunginvaltuusto vuonna 2000.

Vanhanmyllyn Siirtolapuutarhayhdistys ry huolehtii yhteisten rakennusten ylläpidosta ja kunnossapidosta sekä rakennusten ja niiden ympäristön siivouksesta. Lisäksi yhdistys vastaa yleisten viheralueiden kunnossapidosta. Yhdistyksen vastuulle kuuluvat pintavesijohtojen, niiden pystyputkien ja pystyputkiin liittyvien sulkujen ja liittimien kunnossapito sekä pintavesijohtojen käyttöönotto keväisin ja sulku ja tyhjentäminen syksyllä. Vanhanmyllyn Siirtolapuutarhayhdistys ry vastaa alueen järjestyksenpidosta voimassa olevien järjestyssääntöjen mukaisesti.

Hyvinkään kaupunki vastaa peruskorjausluonteisista töistä tarkoitukseen osoitettujen määrärahojen puitteissa. Rakennukset kuuluvat kaupungin vakuutussopimuksen piiriin. Lisäksi kaupunki vastaa maanalaisen vesihuoltolinjan Hyyppärä-Vanhanmyllyn jätevesipumppaamo-huoltorakennus sekä jätevedenpumppaamon kunnossapidosta. Myös pintavesijohdon runkojohtoon liittävä sulku on osa maanalaista runkolinjaa. Hyvinkään kaupunki vastaa valaistuksen kunnossapidosta ja energiakustannuksista sekä yleisten kulkuteiden ja pysäköintialueiden kesäkunnossapidosta.

Hyvinkään kaupunginhallitus määrittelee vuosittain kaupungin sisäisten vuokrien hintatason. Yritysvuokrasopimuksissa vuokransuuruus määritellään erikseen.

Päivitetty 7.6.2023