HYVINKÄÄN KAUPUNKI
TIEDOTTAA 8.2.2021
Julkaistavissa heti


Pohjavesialueen turvaaminen muuttaa Vanhankirkonsillan rakentamistapaa Hyvinkäällä

Rakenteilla olevan Vanhankirkonsillan rakennustöiden edetessä on ilmennyt, että maaperä vaatii erityisjärjestelyjä siltapaalujen asennuksessa. Rakennustyön edetessä ilmeni, että sillan perustamiseen suunnitellut lyöntipaalut eivät uponneet riittävän syvälle maaperään kalliopohjaan asti, vaan jäivät hyvin tiiviiseen maakerrokseen 9-14 metrin syvyyteen.

Hankkeessa on siksi jouduttu siirtymään porapaalutukseen, jonka ELY-keskus alun perin kielsi pohjaveden suojelemiseksi. Ilman kallioon ulottuvien porapaalujen käyttöä, riskinä olisi kuitenkin, että silta lähtisi vajoamaan vuosien saatossa.

- Tässä tilanteessa olemme saaneet ELY-keskukselta poikkeusluvan käyttää vaippasuojattuja porapaaluja, joilla turvataan sekä sillan laatu ja se, ettei maaperässä oleva mahdollisesti pilaantunut orsivesikerros pääse sekoittumaan ja likaamaan pohjavettä, taustoittaa tekninen johtaja Miika Kantola.

-  Lyöntipaalujen vaihtaminen vaippasuojattuihin porapaaluihin merkitsee käytännössä yhteensä noin 10 % kustannusten kasvua, yhteensä noin 540 000 euroa. Rakennuskustannusten nousu pohjaveden ja sillan laadun turvaamiseksi ei kuitenkaan edellytä lisämäärärahoja, sillä Hangonsillan alueen saama ARA-rahoitus ja muut budjettivaraukset kattavat aiheutuneet lisäkulut, sanoo tekniikan ja ympäristön toimialan toimialajohtaja Marko Hytönen.

Hyvinkään kaupunki on saanut Hangonsillan alueelle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) avustusta 1,7 Milj. euroa. Avustuksen yhtenä myöntämisperusteena oli Vanhankirkonsillan hanke. Avustusta on käyttämättä 411 000 euroa.

Vanhankirkonsilta on esteetön kevyen liikenteen silta, joka yhdistää Uudenmaankadun ja tulevan Hangonsillan asuinalueen sekä Kipinä-talon. Sillan kokonaispituus on noin 300 metriä ja siltaväylän leveys on kuusi metriä. Korkeimmillaan sillan kansi on 9 metriä maanpinnasta.

Silta valmistuu alkusyksystä 2021.

Päivitetty 8.2.2021