Kaupunkisillan maauimalan viihtyisyyttä parannetaan ja kausivalaistusta lisätään.

HYVINKÄÄN KAUPUKI
TIEDOTTAA 24.11.2021

   

Osallistuvan budjetoinnin äänestystulokset selvillä

Hyvinkään vuoden 2021 osallistuvan budjetoinnin äänestystulokset ovat selvillä. Äänestykseen osallistui kaikkiaan 387 hyvinkääläistä.

Mukana olleet kehitysehdotukset olivat vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin ehdotusäänestyksessä saatuja. Näistä äänestykseen pääsivät ne, joita ei ole vielä toteutettu ja jotka on mahdollista toteuttaa vielä tämän vuoden puolella.  Äänestettäviä kohteita oli näin ollen 11 kappaletta.

Eniten ääniä saaneet ja toteutettaviksi valitut ehdotukset ovat:

  1. Kaupunkisillan maauimalan kehittäminen
  2. Lisää viihtyisyyttä joulu-/kausivalaistuksen avulla

Kaupunkisillan maauimalan viihtyisyyttä parannetaan ja kausivalaistusta lisätään

Kaupunkisillan maauimalalle toivottiin pöytiä ja penkkejä, joita on nyt tilattu alueelle 4 kpl. Näiden lisäksi alueelle tulee katos, jonka alle voi halutessaan mennä auringolta suojaan. Uudet kalusteet asennetaan talven jälkeen.

Kausivaloja lisätään rautatieasemalle sekä Jussintorilla oleviin puihin korvaamaan osin rikkoutuneita valoja. Saatavuuden vuoksi ei kaikkia tarvittavia osia saada tämän vuoden puolella, mutta ne asennetaan, kun se on mahdollista.  

Kaupunki kiittää kaikkia osbun äänestysvaiheeseen osallistuneita!

Tarkastele äänijakaumaa, kohteita sekä ehdotusten äänimääriä:  
https://www.ehyvinkaa.fi/osallistuvan-budjetoinnin-aanestystulokset-2021/

Päivitetty 24.11.2021