Hyvinkään kaupungin opetuslautakunta päätti oikaisuvaatimuksen tekemisestä opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM). 

HYVINKÄÄN KAUPUNKI
TIEDOTTAA 28.4.2021

Hyvinkään opetuslautakunta päätti oikaisuvaatimuksesta OKM:lle - Puutteita rahoituksessa tasapuolisten koulunkäyntimahdollisuuksien turvaamiseksi

Hyvinkään kaupungin opetuslautakunta päätti kokouksessaan 27.4.2021 oikaisuvaatimuksen tekemisestä opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM). Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Hyvinkään kaupungille valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022 yhteensä 272 221,00 euroa, mikä on merkittävä pudotus suhteessa aiemmin Hyvinkäälle myönnettyihin valtionosuuksiin.

Myönnetyn valtion erityisavustuksen summa on suhteessa merkittävästi pienempi kuin aiempien vuosien avustussummat, kun otetaan huomioon valtion avustukseen varattu kokonaissumma. Lisäksi myöntämisperusteina käytettävät indikaattorilukemat ovat Hyvinkään kohdalla muuttuneet edellisvuoden avustushaussa käytettyjä indikaattorilukemia huonommiksi.

- Hyvinkään osuus valtion myöntämistä tasa-arvon edistämiseen käytettävästä kokonaisavustuksesta on vaihdellut vuosien 2017-2020 välisenä aikana 1,04 - 1,61 prosentin välillä. 15.4.2021 myönnetyssä avustuksessa Hyvinkään osuus jaetusta kokonaisavustuksesta on vain 0,63 prosenttia, toteaa perusopetuksen johtaja Mika Heikura.

Valtionosuuden yllättävä pudotus johtaa heikentyneeseen tukeen oppilaille

Hyvinkäällä tasa-arvoa edistävien toimenpiteiden tavoitteena on ollut erityisesti tuen lisääminen siirtymävaiheisiin vaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi.

- Tavoitteenamme on sellaisten toimintamallien käyttö, että myös ne oppilaat, joilla on jonkinasteista häiriökäyttäytymistä, voisivat opiskella lähikoulussa, itselleen tutussa kouluympäristössä, taustoittaa Mika Heikura.

- Käytännössä nyt tullut avustuspäätös tarkoittaa sitä, että joudumme luopumaan hyviksi havaituista toimintamalleista. Vastoin lähikouluperiaatetta joudumme keskittämään tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta, sanoo Heikura.

Päivitetty 30.4.2021