Opetuslautakunta käsittelee Hyvinkäänkylän päiväkodin lakkauttamisesta tehdyn oikaisuvaatimuksen 31.3.2020

Opetuslautakunta päätti kokouksessaan 28.1.2020 §2 Hyvinkäänkylän päiväkodin lakkauttamisesta 1.7. alkaen. Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus 24.2.2020, jossa siihen vaaditaan oikaisua. 

Varhaiskasvatuksen johtaja esittää oikaisuvaatimuksen hylkäämistä ja päätöksen täytäntöönpanoa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Asiaan voi tutustua tarkemmin opetuslautakunnan esityslistalta § 25 31.3.2020

Päivitetty 26.3.2020