Opetuslautakunnan käsiteltävänä aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajahaku sekä toimintasuunnitelma lukuvuosiksi 2022–2024

HYVINKÄÄN KAUPUNKI
18.11.2021

Opetuslautakunnan käsiteltävänä aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajahaku sekä toimintasuunnitelma lukuvuosiksi 2022–2024

Opetuslautakunnalle esitetään 23.11.2021 päätettäväksi Hyvinkään kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajahaun käynnistämisestä sekä toimintasuunnitelman päivittämisestä lukuvuosiksi 2022–2024. Samassa yhteydessä tarkistetaan myös aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksut.

Hyvinkään kaupunki järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa peruskoulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä niille 3.–9. vuosiluokan oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Toiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta.

Opetuslautakunnalle esitetään 23.11.2021 kokouksessa päätettäväksi Hyvinkään kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan päivitetty toimintasuunnitelma lukuvuosille 2022-2024. Toimintasuunnitelma vastaa Opetushallituksen vaatimuksiin toiminnan järjestämisestä ja määrittää paikalliset periaatteet toiminnalle. Lisäksi toimintasuunnitelma toimii pohjana palveluntuottajien kanssa solmittavissa sopimuksissa, jotka tulee uusia kuluvan lukuvuoden jälkeen, kun nykyinen palveluntuottajasopimus päättyy.

Lautakunnalle esitetään palveluntuottajahaun avaamista seuraaville kahdelle lukuvuodelle 2022-2024. Hakuajankohdaksi esitetään 29.11. - 13.12.2021 klo 15.00.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut

Lautakunnalle esitetään päätettäväksi korotuksista koskien sekä aamu- että iltapäivätoimintaa. Esityksessä nykyisiä kuukausimaksuja tultaisiin korottamaan kymmenellä eurolla, jolloin toimintamaksut olisivat linjassa yleisen kustannuskehityksen ja lähikuntien maksujen kanssa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan hinnat on tarkistettu edellisen kerran opetuslautakunnassa lukuvuodeksi 2016–2017.

 

 

Päivitetty 18.11.2021