Muutoksia varhaiskasvatuslakiin 1. elokuuta alkaen

Varhaiskasvatuslain muutokset koskevat lapsen oikeutta kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, ryhmäkokoja sekä asiakasmaksuja. 

Lapsen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen palautuu 1. elokuuta 2020 alkaen  

Hyvinkää ei ole rajannut varhaiskasvatusoikeutta missään vaiheessa, vaan perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan varhaiskasvatusta on ollut mahdollista saada tarvetta vastaavana. Ainoastaan ilta -ja vuorohoidontarve on määräytynyt ja määräytyy jatkossakin huoltajien työn mukaisesti.  

1.8 alkaen oikeus varhaiskasvatukseen ei enää ole riippuvainen lapsen vanhempien työssäkäynnistä, opiskelusta, työttömyydestä tai perhe- ja hoitovapaista. Varhaiskasvatusoikeuden palautuminen subjektiiviseksi tarkoittaa, että kaikille lapsille tarjotaan varhaiskasvatusta perheen valitseman tarpeen mukaisesti.  

Varhaiskasvatuksen ryhmäkoko 

Valtioneuvosto on muuttanut asetusta myös varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen osalta. Ryhmäkokoja pienennetään kolme vuotta täyttäneiden ryhmissä niin, että jatkossa lapsia on seitsemän yhtä kasvattajaa kohti. Tämä ei tuo muutosta Hyvinkään varhaiskasvatuksen arkeen, sillä Hyvinkäällä on noudatettu pienempää suhdelukua koko ajan.  

Asiakasmaksut tarkistetaan 

Maksut tarkistetaan kaikkien perheiden osalta elokuun aikana indeksitarkistuksen vuoksi ja kaikille lähetetään uusi maksupäätös. Jatkossa varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu 27 euroa kuukaudessa. Toisen lapsen kohdalla perittävä maksu on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. 

Kaikki edellä mainitut muutokset koskevat kuntia. Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden ja ryhmäkoon osalta myös yksityisen varhaiskasvatuksen järjestäjiä. 

Opetuslautakunta hyväksyi 3.3.2020 varhaiskasvatuksen palveluista perittävien asiakasmaksujen määräytymisperusteet. Tiedote asiakasmaksuista on luettavissa Hyvinkään kaupungin nettisivuilta osoitteesta: https://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/ kohdasta ajankohtaista.   

Yhteistyöterveisin
Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuspalvelut

Päivitetty 17.11.2020