HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA
21.10.2020

 

Marita Honkasalo valittu Hyvinkään Veden vesihuoltojohtajan virkaan

Hyvinkään Veden johtokunta valitsi kokouksessaan 20.10.2020 va. vesihuoltojohtajan, diplomi-insinööri Marita Honkasalon vesihuoltojohtajan virkaan. Honkasalo on hoitanut virkaa viransijaisena 25.11.2019 alkaen tuotantopäällikön tehtävän ohella.

Honkasalolla on pitkä kokemus ympäristöön, pohjaveteen, vesikemiaan sekä talousveden kemialliseen ja mikrobiologiseen laatuun liittyvissä asioissa sekä esimiestehtävissä. Hän on toiminut aiemmin mm. Maa ja Vesi Oy:ssä sekä Hyvinkään kaupungilla monipuolisissa tutkimiseen ja veteen liittyvissä tehtävissä.

Honkasalo aloittaa virassaan sopimuksen mukaan loppuvuoden aikana. Hän saa johdettavakseen Hyvinkään Veden jonka tehtäviin kuuluu puhtaan veden hankinta ja tuotanto, vesihuoltoverkostojen rakentaminen ja ylläpito sekä jäteveden puhdistaminen.

Hyvinkään Vedessä on kuluvan vuoden aikana selvitetty ja tutkittu vesijohto- ja viemäriverkoston kuntoa. Ensi vuonna on tarkoitus lisätä saneerattavaa verkostoa. Näin varmistetaan turvallisen juomaveden saanti asukkaille myös tulevina vuosina. Jätevedenpuhdistamon altaat tarvitsevat myös lähivuosina peruskorjausta ja sen suunnittelu jatkuu.

 

 

Päivitetty 17.11.2020