Maatalousyhtymä Laakkonen sai maankaatopaikan ympäristöluvan

Torstaina 25.6.2020 Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta päätti myöntää MTY Laakkoselle luvan puhtaan ylijäämämaan, maakiven ja louheen vastaanottoon, varastointiin, käsittelyyn ja sijoittamiseen pengerrakenteeseen. Toiminta suunnitellaan käynnistettävän Kytäjän kylässä kiinteistöllä Kytäjä (106-405-52-139) metsäautotien varrella, jonne käännytään Kenkiäntien 364 kohdalta.

Pengertäyttöalue on pinta-alaltaan n. 6 ha. Maa-aineksia vastaanotetaan enintään 50 000 tn vuodessa. Kerrallaan maa-aineksia varastoidaan enintään 5 000 tn. Vastaanotettavilla pilaantumattomilla ylijäämämailla, maakivellä ja louheella pengerretään hankealue alueen esirakentamiseksi myöhempää metsätalouskäyttöä varten. Vastaanotettavaa materiaalia voidaan seuloa ja sekoittaa. Osa jalostettavasta materiaalista kuten multa, seulottu kivi ja maa-aines voidaan hyödyntää muualla.

Lupapäätöksessä hakija määrättiin pitämään kirjanpitoa vastaanotetuista kuormista, mm. niiden laadusta ja alkuperästä sekä tarkkailemaan toiminnan ympäristövaikutuksia.

Lupahakemus ei koskenut murskaamista tai muuta erityisen meluista toimintaa.

Ympäristölupa annettiin 16 vuodeksi. Toiminnalle päätettiin myöntää ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen lupa aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päivitetty 26.6.2020