Maaperätutkimuksia Sveitsinpuiston luonnonsuojelualueella

Hyvinkään kaupunki tutkii Sveitsinpuistotien itäpuolisen polun alueelta löytynyttä vanhaa teollisten nahkajätteiden löytöpaikkaa. Oletettavasti nahkajäte on aikoinaan tuotu ja kipattu polun varrelle, minkä jälkeen se on hautautunut päälle kehittyneen maaperän pintakerroksen alle. Nahkajätettä on arvioitu esiintyvän noin 100 metrin matkalla. Kohde sijaitsee vedenhankintaan varten tärkeällä luokan 1 E -pohjavesialueella.

Kunnostustarpeen, alueen laajuuden ja kaivuusyvyyden määrittämiseksi alueella tehtiin pilaantuneen maaperän tutkimuksia pienellä kaivinkoneella koekuoppia kaivamalla. Kenttätutkimukset tehtiin maaliskuun loppupuolella.

Suoritettujen tutkimusten perusteella voidaan todeta maaperän olevan pilaantunut alueen jätteellisiltä osin. Tehtyjen tutkimusten perusteella jätteet soveltuvat tavanomaisen jätteen kaatopaikalle.

Alueen puhdistaminen jätteistä vaatii kunnostussuunnitelman laatimista ja maaperän puhdistamisilmoituksen tekemistä Uudenmaan ELY-keskukselle.

Tutkimukselle oli saatu lupa alueelliselta ELY-keskukselta. Hankkeella ei ole vaikutuksia luonnonsuojelualueen suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin.

Lisätietoja antaa tekniikan ja ympäristön toimialan toimialajohtaja Marko Hytönen p. 040 829 1625.

Päivitetty 24.4.2020