Maaperätutkimuksia Sveitsinpuiston luonnonsuojelualueella

Hyvinkään kaupunki tutkii Sveitsinpuistotien itäpuolisen polun alueelta löytynyttä vanhaa teollisten nahkajätteiden löytöpaikkaa. Oletettavasti nahkajäte on aikoinaan tuotu ja kipattu polun varrelle, minkä jälkeen se on hautautunut päälle kehittyneen maaperän pintakerroksen alle. Nahkajätettä on arvioitu esiintyvän noin 100 metrin matkalla. Kohde sijaitsee vedenhankintaan varten tärkeällä luokan 1 pohjavesialueella.

Kunnostustarpeen, alueen laajuuden ja kaivuusyvyyden määrittämiseksi alueella tehtiin pilaantuneen maaperän tutkimuksia maaliskuun loppupuolella. Tutkimusalueelle kaivettiin koekuoppia pienellä kaivinkoneella. Tutkimukselle on saatu lupa alueelliselta ELY-keskukselta. Hankkeella ei ole vaikutuksia luonnonsuojelualueen suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin.

Tutkimuksen tulokset ja niiden perusteella laadittu raportti valmistuvat kevään aikana. Mahdollisista puhdistustoimenpiteistä päätetään tulosten valmistuttua.

Lisätietoja antaa tekniikan ja ympäristön toimialan toimialajohtaja Marko Hytönen p. 040 829 1625.

Päivitetty 3.4.2020