Maan tärinä päättyy Metsämutilassa

Elokuun lopun rankkasateet ja sortunut vesirumpu aiheuttivat tulvan Metsämutilassa. Tulva söi sortuman penkereeseen, jonka päällä kulkee jätevesilinja ja vesijohto. Penkereen läpi on työnnetty uusi vesirumpu. Tästä työstä on aiheutunut maan tärinää ja kovaa ääntä ympäristöön.

Uusi vesirumpu saatiin valmiiksi maanantaina 11.9.2023. Ympäristön siistimisessä menee vielä aikaa.

Tulvan syynä sortunut vesirumpu

Tulvan aiheutti vanha vesirumpu, joka oli syöpynyt ja romahtanut. Paikan kautta kulkee noin yksi kolmasosa Hyvinkään kaupungin hulevesistä. Siksi vesimäärä oli tulvapaikalla huomattava ja syvimmillään vettä oli n. 7 metriä.

Jotta penkere ei olisi sortunut, sitä paikattiin kivilouhoksella. Vesimäärän hallitsemiseen paikalle tilattiin kaksi dieselpumppausyksikköä, joiden pumppausnopeus on 1400 m3 tunnissa.

Aluksi luultiin, että vesirumpu on tukossa. Kun putkea päästiin lopulta tutkimaan, huomattiin sen sortuneen. Putki oli 40 vuotta vanha. Jotta samanlaisilta vahingoilta vältytään, kaupunki tutkii samanlaiset vesiputket.

Tulvavesi söi pengertä.

Tulvavesi nousi korkealle.

Pengertä paikattiin kivimurskeella.

Vettä pumpattiin dieselpumpuilla.

Uuden vesiputken asennus.

Tunkkauslaitteen purku.

Päivitetty 12.9.2023