Maa-ainestaksan ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksan hyväksyminen

Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaan 23.6.2021 hyväksynyt maa-ainestaksan (41 §) ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (42 §) tarkistamiset. Molemmat taksat tulevat voimaan 1.9.2021.

Päätökset valitusosoituksineen ovat nähtävillä valitusaikana 30.6. – 14.7.2021 Hyvinkään kaupungin verkkosivuilla: www.hyvinkaa.fi / esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset. Mahdolliset kirjalliset valitukset on toimitettava valitusaikana ympäristölautakunnalle.

28.6.2021

Ympäristölautakunta

Päivitetty 30.6.2021