Liikenneturvallisuustyöryhmän Olavi Palmumäki eläkkeelle

Työryhmässä poliisin edustajana on vuodesta 2014 toiminut Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ylikonstaapeli Olavi Palmumäki jää pois liikenneturvallisuustyöryhmästä loppuvuodesta häämöttävien eläkepäivien takia.

Liikenneturvallisuustyöryhmä on toiminut Hyvinkäällä jo vuodesta 1991. Aluksi työryhmässä olivat mukana vain hallintokunnat, mutta pian mukaan tulivat myös poliisi ja katsastustoimi sekä myöhemmin työryhmään liittyivät mm. pelastuslaitos ja seurakunta. Ryhmän puheenjohtaja toimii liikenneinsinööri Kimmo Kiuru.

Työryhmässä poliisin edustajana on vuodesta 2014 toiminut Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ylikonstaapeli Olavi Palmumäki. ”Aika on mennyt joutuisasti ja yhdessä on saatu aikaiseksi toimenpiteitä liikenneturvallisuuden nimissä. Porukka on matkalla osin vaihtunut mutta työn tekeminen liikenneturvallisuuden eteen on jatkunut ja jatkuu edelleen eikä loppua näy.”

Palmumäki jää pois liikenneturvallisuustyöryhmästä loppuvuodesta häämöttävien eläkepäivien takia. Alla hänen ajatuksiaan kuluneilta vuosilta.

Onko liikenneturvallisuus muuttunut mielestäsi vuosien varrella, mihin suuntaan ja miksi?

Liikenneturvallisuus on mielestäni parantunut yleisellä tasolla. Tähän on varmasti ollut monia tekijöitä. Yhteiskunta on ehkä ymmärtänyt sen, että on järkevämpää pyrkiä ennaltaehkäisemään onnettomuuksien syntyä kuin maksaa kustannuksista jälkikäteen. Rahan lisäksi on erittäin tärkeää huomioida onnettomuuksien aiheuttamat inhimilliset vaikutukset lähiomaisten elämään.   

Poliisi ja poliisin yhteistyöverkostot ovat myös merkittävässä roolissa. Kuntien ja kaupunkien sekä ELY-keskusten kanssa tehtävä yhteistyö ja tiedonvaihto on tärkeää. Kansalaisten antamalla palautteella on iso merkitys, mikäli liikenteessä havaitaan selkeitä ongelmia. Palautteen kautta on helpompi pohtia, vaatiiko asia rakenteellisia tai valvonnallisia toimenpiteitä. Liikenneturvalla on myös vahva verkosto, joilla he pystyvät ennalta ehkäisevän toiminnan avulla viemään viestiä kansalaisille ja mm. kouluihin.

Poliisin liikennevalvonnan analyysitoiminta ja päivittäistoiminnan suunnittelu ja liikennetiedottaminen on kehittynyt matkan varrella. Erilaisten valvontamuotojen yhteensovittaminen on antanut enemmän repertuaaria valvonnan toteuttamiseen.

Myös ihmisten ennakointi on parantunut. Tiedon kerääminen netin kautta on helpottanut liikkumisen suunnittelua ja säätiedotusten kautta voi jokainen jossain määrin ennakoida reittejään ja sitä onko joskus järkevämpää jäädä kotisohvalle. Ja tietysti ajoneuvojen turvallisuuteen on panostettu.

Liikenneturvallisuus on siis monen kokonaisuuden summa ja viime kädessä asenne on ratkaisevin tekijä kuten muussakin elämässä.

Mihin asiaan kannattaisi erityisesti kiinnittää huomiota liikenneturvallisuuden parantamiseksi?

Jokaisen aikuisen tulisi muistaa edelleen oman esimerkin voima ja vaikutus liikenteessä. Liikennesäännöt on tehty yhteiskunnan nimissä yhteisen hyvän pohjaksi. Jotta lapsi ja nuori pärjää liikenteessä on aikuisen hyvä laskeutua lapsen tasolle ja tarkastella liikennettä lapsen tai nuoren perspektiivistä. Liikenteen muuttujia tekijöitä on tullut omista nuoruusvuosista niin paljon lisää, että älylaitteiden näppäily kesken ajon ei ole kovin järkevää. Myös yhteiskunnan tulisi miettiä edelleen toimenpiteitä, joilla nuorten kuljettajien onnettomuustilastoja saataisiin kuriin.

Mieleenpainuva tapahtuma menneiltä vuosilta?

1.7.1986 aloittelin nuorena poliisina Helsingissä ja siirryin 1.3.1987 Hyvinkäälle. Kotikaupungissa olen viihtynyt poliisihommissa erinäisissä poliisitehtävissä viimeisimpänä liikennepoliisisektorin ryhmänjohtajatehtävät.

Monenlaista on tuohon urani aikaan mahtunut aina nuorena poliisina Kekkosen hautajaispäivästä koronaepidemian myllerryksiin ja Uudenmaan sulkuun.   

Mitä terveisiä haluaisit lähettää kaupunkilaisille?

Poliisilla ja kaupunkilaisilla on pitkät ja hyvät perinteet vuorovaikutuksesta. Jatketaan niitä ja pidetään huolta toisistamme.

Olavi Palmumäki.jpg

Päivitetty 14.6.2022