Lehtipuhaltimien käyttö kielletty asemakaavoitetuilla alueilla maalis-toukokuussa

Katupölykauden tultua ajankohtaiseksi muistutamme jälleen, että kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä lehtipuhaltimien käyttö on asemakaavoitetuilla alueilla kielletty katupölyaikaan maalis-, huhti- ja toukokuussa. Hiekoitushiekan poistoon lehtipuhaltimen käyttö on ylipäätään kielletty. Pidetään kaupungin ilmanlaatu hyvänä!

Hyvinkään ympäristönsuojelumääräykset:

https://www.hyvinkaa.fi/asuinymparisto-ja-rakentaminen/ymparistonsuojelu-ja--valvonta/ymparistonsuojelumaaraykset/

Päivitetty 17.11.2020