HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA
21.12.2020
Julkaistavissa heti

Laskuvirhe Hyvinkään kaupunginvaltuuston kokousasiakirjoissa


Hyvinkään kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 14.12.2020 kaupungin hallintosäännön päivittämistä sekä kuntavaalien jälkeen uusille luottamushenkilöille maksettavia kokouspalkkioita. Maanantaina 21.12.2020 on havaittu julkisuudessa esiin nostetun keskustelun pohjalta, että hallintosääntömallia koskevassa päätöksenteon listatekstissä on puuttunut osa kustannusvaikutuksista koskien luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden korottamista. Sen sijaan valtuuston kokouksessa käsitellyssä hallintosääntöluonnoksessa eli kokouksessa käsitellyssä liiteaineistossa kaikki annetut tiedot ovat olleet oikein.

Päätöksenteon listateksti on se osa valtuuston kokousta, jossa on esitelty tiivistetysti käsiteltävät asiakirjat ja jossa kuvataan päätösten mahdollisia vaikutuksia. Valtuuston kokouksessa käsitellyssä listatekstissä on lukenut:

”Valtuuston päätöksessä 15.6.2020 § 45 esitettyä palkkiotoimikuntaa ei valmistelun aikana ole perustettu vaan virkamiestyönä on vertailtu sekä vastaavien kokoisten että naapurikuntien kokouspalkkioita. Apuna vertailussa on käytetty Kuntaliiton julkaisua 4/2018 "Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2017 alkaneella valtuustokaudella". Tähän vertailuun perustuen sekä kokous- että vuosipalkkioita esitetään korotettavan liitteen mukaisena. Arvioitu kustannusvaikutus on noin 15 000 euroa vuodessa”

Laskuvirheestä johtuen, listatekstissä mainitusta kustannusvaikutuslaskelmasta on puuttunut toimialojen lautakuntien palkkiokustannusten sekä varapuheenjohtajien palkkioiden korottaminen. Tämä vaikuttaa kustannusarvioon siten, että arvioitu kustannusvaikutus vuositasolla on noin 34 000 euroa vuodessa. Sekä listatekstissä ollut puutteellinen arvio ja uusi laskelma ovat molemmat edelleen arvioita. Lopulliset vuositason kustannukset selviävät jälkikäteen vuoden aikana pidettävien kokousten määrän ja keston perusteella.

- Olen erittäin pahoillani siitä, että olemme tehneet virheen kaupungin virkamiesvalmistelussa, sanoo kaupunginjohtaja Jyrki Mattila.

- Listatekstissä ollut virhe kustannusvaikutusten laskelmassa huomioidaan kaupungin käyttösuunnitelman laadinnassa eikä se tule lisäämään kaupungin kokonaiskuluja. Virhe ei siis tule aiheuttamaan muutoksia kaupungin ensi vuoden talousarvioon, sanoo Mattila.

Hallintosääntö on asiakirja, joka määrää Hyvinkään kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisestä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Kuntalain mukaan kaikilla kunnilla on oltava hallintosääntö. Hallintosäännössä määritellään myös luottamushenkilöille maksettavat palkkiot.

Lisätietoja
Jyrki Mattila, kaupunginjohtaja, p. 040 541 9576
Riitta Simonen, kansliapäällikkö, p. 040 847 3626

Päivitetty 21.12.2020