Kouluvalmentajat osana yläkoulun arkea

Hyvinkään peruskoulussa työskentelee tällä hetkellä neljä kouluvalmentajaa, joiden tehtävänä on tukea varsinkin yläkouluikäisiä oppilaita koulunkäynnin haasteissa. Useiden nuorten kohdalla päättötodistuksen saamiseen viime keväänä vaikutti nimenomaan kouluvalmentajien tiivis tuki.

Kouluvalmentajien päivään mahtuu paljon erilaisia kohtaamisia ja läsnäoloa nuorten parissa. Työnkuvaan kuuluu tukea ja tsempata oppilaita, kannustaa, olla heille tavoitettavissa ja läsnä. Tärkeimpinä työkaluina toimivat Snapchat, WhatsApp ja Wilma, joiden kautta oppilaat voivat pitää yhteyttä kouluvalmentajiin matalalla kynnyksellä.

- Työnkuvamme sisältää esimerkiksi kouluun saattamista, aamuisin viestittelyä ja tsemppaamista. Koulupäivän aikana siirtymissä tukemista ja läksyjen sekä esimerkiksi tehtävien tekemistä oppilaan kanssa kahden kesken ja kokeisiin kertailua, kertoo kouluvalmentaja Salli Säkäjärvi.

Jokainen nuori kohdataan yksilönä

Kouluvalmentajien työpanos kohdistuu etenkin yläkoulujen oppilaisiin, joilla on haasteita koulunkäynnin kanssa. Kouluvalmentajien tuen avulla lapsia ja nuoria on pystytty pitämään mukana opiskelussa. Samalla syrjäytymistä on ennaltaehkäisty ja oppilaiden lisäksi toiminnalla on tuettu myös heidän huoltajiaan.

- Yläkoululaisten kanssa työskentely on ehdottomasti ainakin monipuolista. Kohderyhmänä nuoret ovat ehkä hieman hitaammin lämpenevää tyyppiä. Luottamuksen rakentamiselle pitää siis antaa tilaa, Säkäjärvi sanoo ja jatkaa:

- Nuorten haasteet koulunkäyntiin liittyen ovat keskenään hyvin erilaisia, joten työ vaatii paljon erilaisten toimintatapojen ja menetelmien kanssa kikkailua. Kun oikea menetelmä ja ratkaisu vihdoin löydetään, ja tuloksia alkaa syntyä, on se etenkin nuorelle, mutta myös meille kovin palkitsevaa.

Kiitosta kouluvalmentajien työpanoksesta

Kouluvalmentajia on palkattu valtion erityisavustusten turvin ja tänä lukuvuonna kouluvalmentajat ovat osa alueellista Sitouttavan kouluyhteisötyön hanketta. Hankkeen aikana kouluvalmentajien työtä kehitetään yhdessä muiden hankekuntien kanssa. Toiminnan tulokset ovat jo nyt olleet erittäin positiivisia ja oppilaiden tulevaisuuden kannalta merkittäviä, jonka johdosta kaupungin päättäjille on esitetty toiminnan vakinaistamista.

Varmuus ja ammattitaito näkyy kouluvalmentajien otteissa, ja kiitosta tehdystä työstä on tullut niin koulun kuin huoltajien ja itse oppilaiden toimesta.

Kysyttäessä kouluvalmentajilta heidän työnsä parhaita puolia, vastaus on selkeä.

- Ehdottomasti nuoret ja heidän kohtaamisensa! summaa Salli Säkäjärvi.

Kouluvalmentajat

Päivitetty 1.11.2021