HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA
2.4.2020

Koronavirustilanne johtaa Hyvinkäällä lomautuksia koskeviin yhteistoimintaneuvotteluihin

Hyvinkään kaupunki valmistautuu koronavirustilanteen pitkittymiseen ja käynnistää ennakoivasti yhteistoimintamenettelyt. Yhteistoimintamenettelyt aloitetaan henkilökunnan lomauttamiseksi poikkeusolojen aiheuttaman työn tilapäisen vähenemisen vuoksi.

  • Yhteistoimintaneuvottelut käynnistetään nyt varautuen siihen, että koronavirustilanne pitkittyy entisestään. Lähtökohtaisesti tavoittelemme muita ratkaisuja kuten tilapäisesti muihin työtehtäviin siirtymistä, vuosilomien tai muiden vapaiden käyttöä, taustoittaa Hyvinkään kaupunginjohtaja Jyrki Mattila.
     
  • Neuvotteluilla varaudumme kuitenkin siihenkin vaihtoehtoon, että koronavirustilanne pitkittyy, sanoo Mattila.

Siirtyminen muihin tehtäviin, lomat ja työn jousto ensisijaisina ratkaisuina

Suomen hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Koronaviruksen aiheuttama poikkeuksellinen tilanne ja hallituksen linjaukset ovat vaikuttaneet Hyvinkään kaupungin toimintoihin siten, että joitain yksiköitä ja toimintoja on suljettu ja supistettu.

  • Harkitsemme henkilöstön siirtämistä mahdollisuuksien mukaan maksimissaan kahdeksaksi viikoksi toisiin tehtäviin koulutuksen ja kokemuksen niin salliessa. Tällä tavoin saamme apua niille toimialoille, jossa apua tarvitaan ja pystymme samalla välttämään tilanteita, joissa töitä ei lainkaan ole tarjolla. Muina vaihtoehtoina työntekijöille suositellaan vuosilomien pitämistä tai harkinnanvaraisten palkattomien työlomien / virkavapaiden pitämistä, sanoo henkilöstöjohtaja Sari Kuittinen-Tihilä.
  • Poikkeusolojen kestoa ja vaikutusten mahdollista laajentumista nykyisestä ei voida tietää ja tässä hetkessä on vaikea arvioida tilannetta. Sen vuoksi nyt käynnistettävän yhteistoimintamenettelyn piirissä on kaupungin koko henkilöstö, toteaa Kuittinen-Tihilä.

Hyvinkään kaupungin henkilöstöjaosto tekee päätöksen koronavirustilanteesta johtuvien lomautusten yhteistoimintaneuvotteluista maanantaina 6.4.2020. Mikäli neuvottelut käynnistetään, on neuvottelujen kesto arviolta kuusi viikkoa.

Kaupungilla rinnakkain kahdet yhteistoimintaneuvottelut

Hyvinkään kaupunki on myös valmistellut yhteistoimintaneuvotteluja taloudellisin, tuotannollisin ja toiminnan uudelleen järjestelyn perustein, sillä kaupungin talous ei ole tasapainossa ja kuntalain perusteella se on saatettava tasapainoon. Kaupunginvaltuuston päätökseen perustuen kaupunki valmistelee Kestävän talouden ohjelman talouden tasapainottamiseksi. Ohjelmatyössä kaupunki päättää kestävistä ja pysyvistä keinoista, joilla se tavoittelee vuosien 2020-2024 aikana 15 miljoonan euron tulosparannusta verrattuna tilanteeseen, jossa tasapainottamista ei tehdä. 

Kaupunginhallitus tekee ratkaisunsa taloudellisin ja tuotannollisin perustein pidettävien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä maanantaina 6.4.2020.

Lisätietoja

Jyrki Mattila, kaupunginjohtaja, p. 040 541 9576
Sari Kuittinen-Tihilä, henkilöstöjohtaja, p. 040 701 2171
Markus Peevo, talousjohtaja, p. 040 155 4228

 

Päivitetty 2.4.2020