Kaupunginvaltuuston päätökset 27.9.2021

HYVINKÄÄN KAUPUNKI
TIEDOTTAA 28.9.2021
Julkaistavissa heti

 

Kaupunginvaltuuston päätöstiedot 27.9.2021

76 § Ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle on toimitettu seuraavat Hyvinkään kaupungin hallintosäännön 90 §:n tarkoittamat ilmoitukset valtuustoryhmän muodostamisesta:

Kokoomuksen valtuustoryhmä
puheenjohtaja Krista Silfverberg, 1. varapuheenjohtaja Antti Rantalainen, 2. varapuheenjohtaja Anton Hietsilta

Hyvinkään sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
puheenjohtaja Pekka Laine, 1. varapuheenjohtaja Irma Pahlman, 2. varapuheenjohtaja Janne Bruun

Perussuomalaisten Hyvinkään valtuustoryhmä
puheenjohtaja Arto Järvinen, varapuheenjohtaja Tiina Karhunen

Vihreä valtuustoryhmä
puheenjohtaja Terhi Korpela, varapuheenjohtaja Minna Hyytiäinen

Hyvinkään Vasemmiston valtuustoryhmä
puheenjohtaja Johanna Jokinen, 1. varapuheenjohtaja Riika Raunisalo, 2. varapuheenjohtaja Olli Savela

Keskustan valtuustoryhmä
puheenjohtaja Juhani Skyttä, 1. varapuheenjohtaja Jaakko Haapamäki, 2. varapuheenjohtaja Leena Laine

Kristillisdemokraatit -valtuustoryhmä
puheenjohtaja Reija Taupila, varapuheenjohtaja Kosti Kallio

Esitys
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta.

Päätös

Esityksen mukaan.
 

77 § Valtuuston kyselytunti

Kaupunginkansliaan määräajassa toimitetut kysymykset ovat kokonaisuudessaan luettavissa
https://asianhallintavhp.hyvinkaa.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=614208

Kysymysten tiivistelmät

Santeri Leinonen (Vihreät)
Miten Hyvinkäällä noudatetaan opetussuunnitelman suosituksia uimaopetuksen järjestämiseksi?
Siirrettiin koulujen uimaopetusta koskevan tiedustelun vastaaminen seuraavaan kokoukseen.

Arto Järvinen (PS)
Hyvinvointialuemallista: Onko Hyvinkään kaupungille kerrottu kuinka suuri osa kunnan verotuotosta poistuu valtionveroksi alueille? Toimiiko Hyvinkää osaltaan aktiivisesti tiedottamalla siitä mitä hyvinvointialueet ylipäätään tarkoittavat?
Talousjohtaja Markus Peevo, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen ja viestintäpäällikkö Pi Krogell-Magni vastasivat kysymykseen.

Esitys                                                                     
Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.
 

78 § Uudet valtuustoaloitteet
Hyvinkään Perussuomalaiset valtuustoryhmä
Valtuustoaloite luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden ja vuosipalkkioiden päivittämiseksi.

Hyvinkään Perussuomalaiset valtuustoryhmä
Valtuustoaloite kotihoidontuen Hyvinkään-lisän jatkamiseksi

Esitys
Valtuustoaloitteet toimitetaan kaupunginhallituksen valmisteltaviksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
 

79 § Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2021 ja talousarvion muuttaminen

Esitys
Kaupunginvaltuusto päättää

 • merkitä asian tiedoksi,
 • että onnistumisen mittari eli aikataulutavoite koskien Sveitsin alueen kaavoituksen kärkihanketavoitetta ja Hyvinkään Pelikirjan päivittämistä määritellään uudelleen perusteluosassa esitetysti ja
 • muuttaa vuoden 2021 talousarviota määrärahojen osalta liitteen "Esitetyt talousarviomuutokset" mukaisesti

Päätös
Lisäys kaupunginhallituksen esitykseen: Valtuusto päätti yksimielisesti poistaa kaupungin osavuosikatsauksessa valtuustotason tavoitteesta sivun 21 kohdan seuranta ja raportointi muutosehdotuksen. Liitettä muutetaan siten, ettei osallistuva budjetoinnin toteuttamisen tavoitetta poisteta tänä vuonna, vaan osallistuva budjetointi toteutetaan kuten on alun perin suunniteltu.

Merkittiin tiedoksi.
 

80 § Keskusvaalilautakunnan nimeäminen

Esitys
Kaupunginvaltuusto samassa vaalitoimituksessa

 1. valitsee toimikaudekseen keskusvaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä, jotka asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan sekä
 2. nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli vaalin lopputulos täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen sekä vaalilain 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun edustavuusvaatimuksen.

Päätös
Valittiin

Puheenjohtaja Seppo Ruija
Varapuheenjohtaja Markku Ahtikari
Markku Lemola
Sirpa Kalliomaa
Paula Antikainen

 1. vara Hannu Järvenpää
  2. vara Reijo Huuskonen
  3. vara Manfred Gräsbeck
  4. vara Päivi Ahokas
  5. vara Laura Suomalainen
   

81 § Kiertokapula Oy:n osakaskuntien yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto, jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

Esitys
Kaupunginvaltuusto päättää valita Kiertokapula Oy:n osakaskuntien yhteiseen jätelautakuntaan samassa vaalitoimituksessa kaupunginvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi jäsenehdokkaaksi Tarja Kerkelän ja varajäsenehdokkaaksi Reijo Laineen. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että mikäli naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n vaatimukset eivät täyty kuntien ilmoittamien ensisijaisten jäsenten ja varajäsenten nimeämisellä, vastuukunnalla on oikeus valita lautakunnan jäsenet ja varajäsenet näiden ehdokkaiden joukosta siten, että tasa-arvolain säännökset täyttyvät.

Päätös
Esityksen mukaan.
 

82 § Luottamustehtävästä vapauttaminen, Nummelin Waltteri

Esitys

Kaupunginvaltuusto päättää vapauttaa Waltteri Nummelinin varavaltuutetun tehtävästä ja kutsuu uudeksi varavaltuutetuksi Pia Hyleen

Päätös
Esityksen mukaan.
 

83 § Eron myöntäminen luottamustehtävästä, Kaaya Jasmine

Esitys
Valtuusto myöntää Jasmine Kaayalle eron tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen.

Päätös
Esityksen mukaan. Valittiin varajäseneksi Kaisa Lanttola.
 

84 § Luottamustehtävästä vapauttaminen, Lindgren Mira

Esitys
Kaupunginvaltuusto päättää vapauttaa Mira Lindgrenin

 • varavaltuutetun tehtävästä ja kutsua uudeksi varavaltuutetuksi Elias Stamnaksen sekä
 • opetuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valita lautakuntaan uuden varajäsenen

Päätös

Esityksen mukaan. Opetuslautakunnan varajäseneksi valittiin Birgitta Loitokari.
 

85 § Vastine valtuustoaloitteeseen koululaiskortin saamiseksi kylien koululaisille

Esitys

Kaupunginvaltuusto merkitsee lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja päättää, että ryhdytään toimenpiteisiin teknisen lautakunnanesityksen mukaisesti.

Päätös
Esityksen mukaan.

Päivitetty 28.9.2021