HYVINKÄÄN KAUPUNKI
TIEDOTTAA 24.8.2021

  

Hyvinkään kaupunginvaltuuston päätökset 23.8.2021

49 § Valtuuston kyselytunti

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei kysymyksiä. Merkitään tiedoksi.

50 § Uudet valtuustoaloitteet

Esitys

Valtuustoaloitteet toimitetaan kaupunginhallituksen valmisteltaviksi.

Johanna Jokinen (Vasemmistoliitto): Valtuustoaloite haitallisten vieraslajien hävittämiseksi osana ympäristöhoitotöitä.

Päätös

Valtuustoaloite toimitetaan kaupunginhallituksen valmisteltaviksi.

51 § Hallintosäännön muutos

Esitys

Kaupunginvaltuusto hyväksyy hallintosäännön 6 §:ää muutettavaksi niin, että se muutoksen jälkeen kuuluisi: Kaupunginhallituksen valitsee valtuusto toimikauttaan vastaavaksi ajaksi tai kahden vuoden mittaisen toimikauden ajaksi. Hallintosäännön muutos tulee voimaan heti, kun valtuusto on tehnyt asiassa hallintosäännön muuttamista koskevan päätöksen ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

52 § Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan nimeäminen

Esitys

 Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen samassa vaalitoimituksessa

 1. keskuudestaan kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 2. jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti valita

Varsinainen jäsen (henkilökohtainen varajäsen)

pj Jaakko Rainio, kok. (Anton Hietsila, kok.)
vpj Tuula Latosuo, sd. (Helena Parpala, sd.)
Henri Perälahti, ps. (Arto Järvinen, ps.)
Minna Hyytiäinen, vihr. (Hanna Ajanki), vihr.
Olli Savela, vas. (Anu Karvinen, vas.)

53 § Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston nimeäminen

Esitys

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen samassa vaalitoimituksessa keskuudestaan puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan.

Päätös

Puheenjohtajaksi nimettiin Pinja Perholehto (SDP), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Arto Järvinen (PS) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Antti Rantalainen (Kok.).

54 § Kaupunginhallituksen nimeäminen vuosille 2021-2023

Esitys

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudeksi ajalle 23.8.2021 - 31.5.2023 tai siihen saakka, kun uusi

kaupunginhallitus on valittu, samassa vaalitoimituksessa

- kaupunginhallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
- kaupunginhallituksen jäsenistä puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan.

Toimielimen puheenjohtajiston toimikausi on toimielimen muiden jäsenten toimikauden kanssa saman pituinen.

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti valita  

Varsinainen jäsen (henkilökohtainen varajäsen)

pj. Pentti Puhakka, kok. (Anton Hietsilta, kok.)
1. vpj Irma Pahlman, sd. (Maarit Hemmilä, sd.)
2. vpj Leena Meri, ps. (Veijo Lappalainen, ps.)
Jaakko Rainio, kok. (Krista Silfverberg, kok.)
Laura Salminen, kok. (Arto Latostenmaa, kok.)
Jussi Kukkola, sd. (Ossi Ollikainen, sd.)
Henri Perälahti, ps. (Tiina Karhunen, ps.)
Minna Hyytiäinen, vihr. (Terhi Korpela, vihr.)
Jaakko Haapamäki, kesk. (Riika Raunisalo, vas.)

55 § Tarkastuslautakunnan nimeäminen

Esitys

 Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen samassa vaalitoimituksessa

 1. tarkastuslautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 2. tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti valita  

Varsinainen jäsen (henkilökohtainen varajäsen)

pj Tuula Latosuo, sd. (Jasmine Kaaya, sd.)
vpj Anu Karvinen, vas. (Heikki Ahtonen, vas.)
Marja Heinimäki, kok. (Lotta Savaolainen, kok.)
Juha Lappalainen, kok. (Seppo Nieminen, kok.)
Anne Vuorinen, kok. (Kristiina Hakala, kok.)
Timo Suikkanen, sd. (Mikko Heikkinen, sd.)
Toni Rintala, ps. (Jesse Raja-aho, ps.)
Santeri Leinonen, vihr. (Soile Kalliomäki, vihr.)
Kosti Kallio, kd. (Marko Pihlajamaa, kd.)

56 § Keskusvaalilautakunnan nimeäminen

Esitys

Kaupunginvaltuusto samassa vaalitoimituksessa

 1. valitsee toimikaudekseen keskusvaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä, jotka asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan sekä
 2. nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli vaalin lopputulos täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen sekä vaalilain 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun edustavuusvaatimuksen.

Päätös

Jätettiin pöydälle. Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

57 § Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan nimeäminen

Esitys

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen samassa vaalitoimituksessa

 1. kulttuuri- ja hyvinvointilautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
 2. lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti valita  

Varsinainen jäsen (henkilökohtainen varajäsen)

pj Veijo Lappalainen, ps. (Matti Heikkilä, ps.)
vpj Reija Taupila, kd. (Mirja Pajunen, kd.)
Riitta Puupponen, kok. (Tero Pääläinen, kok.)
Juha Hakala, kok. (Sini Mäkelä, kok.)
Iina Palonen, kok. (Anna-Mari Moberg-Jokinen, kok.)
Maarit Hemmilä sd. (Riitta Miettinen, sd.)
Ossi Ollikainen, sd. (Heikki Mustakallio, sd.)
Heikki Jäske, ps. (Kalle Helin, ps.)
Janne Matikainen, vihr. (Satu Kontiainen, vihr.)

58 § Opetuslautakunnan nimeäminen

Esitys

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen samassa vaalitoimituksessa

 1. opetuslautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
 2. lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti valita  

Varsinainen jäsen (henkilökohtainen varajäsen)

pj Pekka Laine sd. (Niko Eskelinen, sd)
vpj Anton Hietsilta, kok. (Aki Junnila, kok.)
Andelina Cieslak, kok. (Hanna Mamia-Walther, kok.)
Ari Mäkelä, kok. (Reijo Laine, kok.)
Piia Kuusniemi, sd. (Eija Skyttä, sd.)
Jani Kuivala, ps. (Jouni Lindell, ps.)
Tiina Karhunen, ps. (Mira Lingren, ps.)
Roosa Laakso, vihr. (Maria Runonen, vihr.)
Leena Laine, kesk. (Joonas Salmi, kesk)

59 § Teknisen lautakunnan nimeäminen

Esitys

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen samassa vaalitoimituksessa

 1. tekniseen lautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 2. sekä samassa vaalitoimituksessa lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen. 

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti valita  

Varsinainen jäsen (henkilökohtainen varajäsen)

pj Krista Silfverberg, kok. (Pirjo Ventoniemi, kok.)
vpj Onni Rostila, ps. (Matti Salomäki, ps.)
Arto Latostenmaa, kok. (Matti Salomäki. kok.)
Riikka Piisku, kok. (Sari-Leena Lund, kok.)
Tuija Linna-Pirinen, sd. (Päivi Ahokas, sd.)
Lauri Kämäri,  sd. (Marko Nurmi, sd.)
Kai Uusitalo, ps. (Jani Kuivala, ps.)
Hanna Ajanki, vihr. (Sanna-Kaisa Patjas, vihr.)
Sini Salminen, vas. (Hannu Salminen, vas.)

60 § Ympäristölautakunnan nimeäminen

Esitys

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen samassa vaalitoimituksessa

 1. ympäristölautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
 2. lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti valita  

Varsinainen jäsen (henkilökohtainen varajäsen)

pj Tuula Vanhatalo, kok. (Laura Sorsa, kok.)
vpj Terhi Korpela, vihr. (Kristiina Jurvanen, vihr.)
Markus Eerola, kok. (Jarmo Porokuokka, kok.)
Vesa Piekkari, sd. (Matti Kinnunen, sd.)
Hannele Liesmäki, sd. (Outi Niemi, sd.)
Saku Koskinen, ps. (Toni Rintala, ps.)
Tiina Halla-aho, ps. (Jesse Raja-aho, ps.)
Juhani Skyttä, kesk. (Tarja Koski-Sipilä, kesk.)
Paula Eskelinen, vas. (Ari Hautala, vas.)

61 § Hyvinkään vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan nimeäminen

Esitys

Kaupunginvaltuusto

 1. nimeää Hyvinkään Veden johtokunnan puheenjohtajaksi teknisen lautakunnan puheenjohtajaksi nimetyn henkilön ja varapuheenjohtajaksi teknisen lautakunnan varapuheenjohtajaksi nimetyn henkilön sekä valitsee heille henkilökohtaiset varajäsenet
 2. valitsee edellä mainittujen lisäksi johtokuntaan kolme (3) muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Johtokunnan jäsenten toimikauden pituudeksi on kaupungin hallintosäännössä määrätty valtuuston toimikausi.

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti valita  

Varsinainen jäsen (henkilökohtainen varajäsen)

pj Krista Silfverberg, kok. (Teuvo Lindholm, kok.)
vpj Onni Rostila, ps. (Matti Salomäki, ps.)
Tom Östlund, kok. (Pirjo Ventoniemi, kok.)
Jari-Pekka Velin, sd. (Riku Soininen, sd.)
Riitta Miettinen sd. (Tuula Salmivaara, sd.)

62 § Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

Esitys

Kaupunginvaltuusto valitsee samassa vaalitoimituksessa 7 käräjäoikeuden lautamiestä.

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli lautamiesten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti valita  

Varsinainen jäsen (henkilökohtainen varajäsen)

Mikko Mertanen, kok.
Tytti Meier, kok.
Lars Pekkanen, sd.
Katja Karen, sd.
Carita Auvinen, ps.
Jouni Lindell, ps.
Piia Luoma, vihr.

63 § Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta

Esitys

Kaupunginvaltuusto valitsee samassa vaalitoimituksessa 14 kiinteistötoimitusten uskottua miestä.

Vaali on siten ehdollinen, että se tulee lopulliseksi, mikäli sen lopputulos täyttää tasa-arvolain asettamat vaatimukset naisten ja miesten väliselle tasa-arvolle.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti valita  

Varsinainen jäsen (henkilökohtainen varajäsen)

Erkki Taskinen, kok.
Ilkka Saari, kok.
Tarja Kerkelä, kok.
Charlotta Kivistö, kok.
Kaj Mönkkönen, sd.
Heikki Kölhi, sd.
Outi Niemi, sd.
Carita Auvinen, ps.
Tiina Halla-aho, ps.
Kari Åvist, ps.
Ville Gustafsson, vihr.
Hanna Ajanki, vihr.
Maarit Korhonen, vas.
Timo Jattu, kesk.

64 § Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta, jäsenten nimeäminen

Esitys

Kaupunginvaltuusto valitsee jäsenehdokkaiksi kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokuntaan kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Jäsenehdokkaan nimeämisessä tulee huomioida tasa-arvolainsäädännön vaatimukset. 

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti valita  

Varsinainen jäsen (henkilökohtainen varajäsen)

Iina Palonen, kok. (Aki Junnila, kok.)
Samuli Virtanen, ps. (Nina Karvinen, ps.)

65 § Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten valinta

Esitys

Kaupunginvaltuusto valitsee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Vaali toimitetaan ehdollisena siten, että se tulee lopulliseksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää tasa-arvolainsäännön asettamat vaatimukset naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti valita  

Varsinainen jäsen (henkilökohtainen varajäsen)

Kristiina Hakala, kok. (Antti Rantalainen, kok.)
Lauri Kämäri   sd. (Matti Lahtinen, sd.)

66 § Kaupunginvaltuuston kokouksista ilmoittaminen

Esitys

Kaupunginvaltuusto päättää, että kutsu valtuuston kokoukseen annetaan yleisesti tiedoksi julkaisemalla se kaupungin verkkosivuilla vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Päätös

Tehtiin kannatettu muutosesitys tekstilisäyksestä, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

Lopullinen päätösteksti:

Kaupunginvaltuusto päättää, että kutsu valtuuston kokoukseen annetaan yleisesti tiedoksi julkaisemalla se kaupungin verkkosivuilla ja Aamuposti-nimisen lehden ilmaisjakelunumerossa vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

67 § Hyvinkään kaupungin ja Kesko Oyj:n välinen esisopimus, Kehätien yritysalue, esisopimus_22072021

Esitys

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Hyvinkään kaupungin ja Kesko Oyj:n välisen 22.7.2021 allekirjoitetun esisopimuksen siten, että lopulliseen esisopimuksen mukaiseen kauppakirjaan voidaan tarvittaessa tehdä tarkistuksia ja täsmennyksiä. 

Päätös

Esityksen mukaan.

68 § Kaavoituskatsaus 2021

Esitys

Kaupunginvaltuusto merkitsee kaavoituskatsauksen 2021 tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tehtiin ponsiesitys, josta äänestettiin, ponsi lisättiin.

Eri liikennemuotojen pysäköinnin tarpeet tulee näkyä kaavoituksen hankkeita koskevassa katsauksessa selvemmin.

Liityntäpysäköinnin suunnittelussa tulee ottaa huomioon valtuuston tahtotila, joka ilmenee valtuuston 21.6.2021 hyväksymässä ponsiesityksessä ja kaupunginhallituksen päätöksessä, jossa liityntäpysäköinnin asemakaavoitusta jatketaan radan länsipuolelle.

69 § Vastine valtuustoaloitteeseen vanhustenhoidon valvojan toimen pilotoinnista

Esitys

Kaupunginvaltuusto merkitsee lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

Tehtiin ponsiesitys, josta äänestettiin, ponsi lisättiin.

Toivomusponsi:
Hyvinkään kaupunginvaltuusto on huolissaan sosiaalipalveluiden valvonnasta Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän alueella ja esittää, että Keusote tehostaa sekä yksityisten että omien sosiaalipalveluyksiköiden valvontaa ja varaa siihen riittävät resurssit.

70 § Vastine valtuustoaloitteeseen 'Metsäinen viherpiha kaikkiin Hyvinkään päiväkoteihin

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee (opetuslautakunnan) lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

71 § Vastine valtuustoaloitteeseen koulukiusaamisen vuoksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten seurannasta

Esitys

Kaupunginvaltuusto merkitsee lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin. 

Päätös

Esityksen mukaan.

72 § Vastine valtuustoaloitteeseen koulukiusaamisen nollatoleranssista

Esitys

Kaupunginvaltuusto merkitsee lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

Esityksen mukaan

73 § Jäsenten nimeäminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon

Esitys

Kaupunginvaltuusto valitsee 10 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti valita  

Varsinainen jäsen (henkilökohtainen varajäsen)

Andeliina Cieslak, kok. (Kristiina Hakala, kok.)
Juha Hakala, kok, (Jouni Pallonen, kok.)
Riitta Puupponen, kok. (Merja Juva, kok.)
Irma Pahlman, sd. (Hannele Liesmäki, sd.)
Maarit Hemmilä. sd. (Eija Skyttä, sd.)
Ossi Ollikainen, sd. (Lauri Kämäri, sd.)
Juuso Liinakari, ps. (Matti Heikkilä, ps.)
Matti Salomäki, ps. (Jani Kuivala, ps.)
Laura Alkula, vihr. (Leena Pietilä, vihr.)
Minna Laitila,  vas. (Johanna Linna; vas.)

Päivitetty 25.8.2021