Kaupunginhallituksen päätökset 9.5.2022

120 § Äänestysalueiden muuttaminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy:

  1. uudet äänestysalueet liitteenä 1 olevan kartan mukaisesti, sekä
  2. uuden äänestysaluenumeroinnin valmistelutekstin taulukon mukaisesti ja siten, että

- äänestysalueiden 001 Vieremä ja 014 Paavola yhdistetään yhdeksi äänestysalueeksi 001 Vieremä-Paavola, jolloin äänestysalue 014 poistuu.
- äänestysalueiden 007 Kirjavatolppa ja 013 Sveitsi yhdistetään yhdeksi äänestysalueeksi 007 Kirjavatolppa-Sveitsi, jolloin äänestysalueen 015 Kaukas uusi numero on 013.

3. että ne henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle määrätään edelleen kuuluvaksi äänestysalueeseen 002 Sahanmäki.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


121 § Hakemus kuolinpesän omaisuuden luovuttamiseksi kaupungille

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että kuolinpesän omaisuutta haetaan käytettäväksi hyvinkääläisten lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisevään toimintaan ja valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään tarkemmin varojen käytöstä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


122 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


123 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Päivitetty 28.4.2023