Kaupunginhallituksen päätökset 7.6.2021

139 §  Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Esitys

Kaupunginhallitus yhtyy kaupunginvaltuuston päätöksiin ja määrää ne täytäntöön pantaviksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

140 §  Lausunto Nurmijärvi – Sokkelo 110 kV voimajohdon uusimisesta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa Destia Oy:lle perusteluosassa ilmenevän lausunnon Nurmijärvi - Sokkelo 110 kV voimajohdon saneerauksesta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

 

141 §  Hyvinkään ympäristöraportti 2020

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että ympäristöraportti 2020 merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

 

142 §  Palkkiot konserniyhteisöjen hallituksissa

Esitys

Hyväksytään edellä esitetyt kaupungin konserniyhteisöjen kokous- ja vuosipalkkioita koskevat korotukset. Uusi kokous- ja vuosipalkkioiden taso tulee voimaan 1.9.2021 alkaen

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

143 §  Asemakaavan muutos 18:022, Hämeenmaan kiinteistöt

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:

1) merkitä valmisteluvaiheen aineistosta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteeseen annetut vastineet tiedoksi ja

2) asettaa 18. kaupunginosan (Nummenkärki) korttelin 1730 osaa ja katualuetta koskevan asemakaavan (18:022) muutosehdotuksen (päivätty 2.6.2021) julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan muutoksesta tarvittavat lausunnot.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

 

144 §  Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta kuntavaaleissa 2021

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä vaalilautakuntien sekä vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet liitteenä olevan luettelon mukaisesti 13.6.2021 toimitettavia kuntavaaleja varten.
  2. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään liitteeseen mahdollisesti tarvittavat tekniset korjaukset.
  3. valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään vaalilautakunnan jäseniä koskevan siirtopäätöksen lautakuntien päätösvaltaisuuden varmistamiseksi varsinaisena vaalipäivänä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

 

145 §  Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2021

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi

- talousraportin koko kaupungin, Konsernipalvelut ja -hallinto -toimialan sekä Päätöksenteko kokonaisuuden osalta

 - seurantaraportin sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä

- seurannan Kestävän talouden ohjelman toteutumisesta

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

 

146 §  Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

 

147 §  Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

 

Päivitetty 7.6.2021