Kaupunginhallituksen päätökset 7.3.2022

59 § Esittely- ja keskusteluasiat

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

60 § Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous 31.3.2022

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kokousedustajaksi Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 31.3.2022 talousjohtaja Markus Peevon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

61 § Vehkojan koulun vesikaton peruskorjauksen hankesuunnitelma

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Vehkojan koulun vesikaton peruskorjauksen
hankesuunnitelman esittelytekstissä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

62 § Edustajan nimeäminen Riihimäen seudun ajoharjoitteluratasäätiön edustajistoon kaudeksi 2022-2025 sekä hallitukseen kaudeksi 2024-2025

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa Riihimäen seudun ajoharjoitteluratasäätiön edustajistoon kaudeksi 2022-2025 sekä hallitukseen kaudeksi 2024-2025.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi säätiön edustajistoon ja hallitukseen Kimmo Kiurun.

63 § Valtuustoaloite eläkeläisjärjestöjen tukemisesta tulevalla hyvinvointialueella

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan sekä
vanhusneuvoston lausunnot.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

64 § Valtuustoaloite kunnallisen perhepäivähoidon jatkamiseksi

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta opetuslautakunnan lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

65 § Valtuustoaloite: Äänestysprosentti ylös jo seuraavissa vaaleissa

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta keskusvaalilautakunnan sekä vanhus- ja
vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston lausunnot.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

66 § Valtuustoaloite maksuttomista uimala- sekä kuntosalipalveluista omaishoitajille

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen lausunnot.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

67 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen alustavat tiedot

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee ennakkotiedot vuoden 2021 tilinpäätöksestä tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus ohjeistaa tilinpäätöksen jatkovalmistelua tilikauden tuloksen käsittelyn osalta

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

68 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai
viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

69 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Päivitetty 8.3.2022