Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 5.7.2021

162 § Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Esitys

Kaupunginhallitus yhtyy kaupunginvaltuuston päätöksiin ja määrää ne täytäntöön pantaviksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

163 § Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee samassa vaalitoimituksessa keskuudestaan kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 1. 2. jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.

Päätös

Esityksen mukaan. 

164 § Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee samassa vaalitoimituksessa keskuudestaan puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan hallintosäännössä määrätyksi toimikaudeksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

165 § Kaupunginhallituksen nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee hallintosäännössä määrätyksi toimikaudeksi samassa vaalitoimituksessa

- kaupunginhallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
- kaupunginhallituksen jäsenistä puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan.

 Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

166 § Tarkastuslautakunnan nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen samassa vaalitoimituksessa

 1. tarkastuslautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 2. tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

167 § Keskusvaalilautakunnan nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto samassa vaalitoimituksessa

 1. valitsee keskusvaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja
 2. viisi (5) varajäsentä, jotka asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan sekä
 3. nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli vaalin lopputulos täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen sekä vaalilain 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun edustavuusvaatimuksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

168 § Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee hallintosäännössä määrätyksi toimikaudeksi samassa vaalitoimituksessa kulttuuri- ja hyvinvointilautakuntaan

 1. yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
 2. lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

169 § Opetuslautakunnan nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee hallintosäännössä määrätyksi toimikaudeksi samassa vaalitoimituksessa

 1. opetuslautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
 2. lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

170 § Teknisen lautakunnan nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee hallintosäännössä määrätyksi toimikaudeksi samassa vaalitoimituksessa

 1. tekniseen lautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä samassa vaalitoimituksessa lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

171 § Ympäristölautakunnan nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee hallintosäännössä määrätyksi toimikaudeksi samassa vaalitoimituksessa

 1. ympäristölautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
 2. lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

172 § Hyvinkään vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto nimeää

 1. Hyvinkään Veden johtokunnan puheenjohtajaksi teknisen lautakunnan puheenjohtajaksi nimetyn henkilön ja varapuheenjohtajaksi teknisen lautakunnan varapuheenjohtajaksi nimetyn henkilön sekä valitsee heille henkilökohtaiset varajäsenet
 2. valitsee edellä mainittujen lisäksi johtokuntaan kolme (3) muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.
  Johtokunnan toimikausi on määrätty hallintosäännössä.

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

173 § Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee samassa vaalitoimituksessa 7 käräjäoikeuden lautamiestä.

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli lautamiesten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

174 § Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee samassa vaalitoimituksessa 14 kiinteistötoimitusten uskottua miestä.

Vaali on siten ehdollinen, että se tulee lopulliseksi, mikäli sen lopputulos täyttää tasa-arvolain asettamat vaatimukset naisten ja miesten väliselle tasa-arvolle.

Päätös

Esityksen mukaan.

175 § Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten valinta

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Vaali toimitetaan ehdollisena siten, että se tulee lopulliseksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää tasa-arvolainsäännön asettamat vaatimukset naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.

Päätös

Esityksen mukaan.

176 § Edustajien valinta Uudenmaan liiton edustajainkokoukseen, jäsenten nimeäminen maakuntavaltuustoon kaudelle 2021-2025

Esitys

Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajainkokoukseen yhden edustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan ja antaa edustajainkokoukseen nimetyille ohjeet kahden maakuntavaltuuston jäsenen ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten nimeämistä varten.

Päätös

Esityksen mukaan.

177 § Kaupunginvaltuuston kokouksista ilmoittaminen

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kutsu valtuuston kokoukseen annetaan yleisesti tiedoksi julkaisemalla se kaupungin verkkosivuilla vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Päätös

Esityksen mukaan.

178 § Vammaisneuvoston nimeäminen

Esitys

Hyvinkään kaupunginhallitus nimeää valtuustokaudeksi 2021-2025 (1.8.2021 alkaen) Hyvinkään vammaisneuvostoon seuraavat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

 1. Riitta Niiranen, Hyvinkään Kuulo ry - Varajäsen: Salme Väliviita-Jokirinne, Hyvinkään Sydänyhdistys ry
 2. Sanna-Kaisa Patjas, Hyvinkään Invalidit ry - Varajäsen: Pauliina Luonsinen, Hyvinkään Invalidit ry
 3. Eila Hirvonen, Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys ry - Varajäsen: Riitta Morri, Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys ry
 4. Jukka Penttilä, Hyvinkään Näkövammaiset ry - Varajäsen: Riitta Puupponen
 5. Irina Turunen, Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry - Varajäsen: Tuula Karhunen, Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry
 6. Titta Laine, Hyvinkään Reumayhdistys ry - Varajäsen: Aija Chrons, Hyvinkään Reumayhdistys ry
 7. Inga-Lill Rajala, Hyvinkään Omaishoitajat ry - Varajäsen: Aira Rönkkö, Hyvinkään Omaishoitajat ry.

Hyvinkään vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valtuustokaudelle 2021-2025. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää valtuustokaudeksi 2021-2025 (1.8.2021 alkaen) Hyvinkään kaupungin toimialojen edustajiksi Hyvinkään Vammaisneuvostoon seuraavat henkilöt kaupunginjohtajan (12.2.2021) esityksestä:

 1. Mirka Karttunen, varalla Janne Oittinen (konsernipalvelut ja hallinto)
 2. Katarina Norrena, varalla Taivi Toikka (sivistystoimi)
 3. Kimmo Kiuru, varalla Toni Jokela (tekniikka ja ympäristö).

Päätös

Esityksen mukaan.

179 § Kestävän talouden ohjelma ja siihen liittyvän yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää käynnistää KuntaYtL:n mukaiset yhteistoimintaneuvottelut.

Päätös

Esityksen mukaan.

180 § Valtuustoaloite: Maksuttomat oppimateriaalit kaikille syksyllä 2021 aloittaville

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta opetuslautakunnan lausunnon.

Päätös

Esityksen mukaan. Pyydetään myös nuorisovaltuuston lausunto.

181 § Vastine valtuustoaloitteeseen vanhustenhoidon valvojan toimen pilotoinnista

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee edellä olevat lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin

Päätös

Esityksen mukaan.

182 § Vastine valtuustoaloitteeseen 'Metsäinen viherpiha kaikkiin Hyvinkään päiväkoteihin'

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

183 § Vastine valtuustoaloitteeseen koulukiusaamisen vuoksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten seurannasta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee lausunnontiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

184 § Vastine valtuustoaloitteeseen koulukiusaamisen nollatoleranssista

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee lausunnontiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

185 § Vuokratontin 106-1-50-17 myyminen, Asunto Oy RM-Talo 61

Esitys

Kaupunginhallitus päättää myydä Asunto Oy RM-talo 61:lle yhtiön vuokraaman tontin 106-1-50-17kauppahintaan 906 549,72 euroa ja liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä peritään kulukorvauksena 1 080 euroa. Tontin vuokra peritään kauppakirjan allekirjoituspäivään saakka.

Lopullinen kauppakirja tehdään liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen ja Teknisen lautakunnanpäätöksen 6.3.2001 § 56 mukaisin ehdoin. Allekirjoitettavaan kauppakirjaan saadaan tehdä oikaisuluontoisia korjauksia ja täydennyksiä.

Kauppakirja voidaan allekirjoittaa sen jälkeen, kun tämä päätös on saanut lainvoiman, kuitenkin viimeistään 31.12.2021 mennessä, mihin saakka tämä päätös on voimassa.

Päätös

Esityksen mukaan.

186 § Asemakaavamuutos 06:112, Uudenmaankatu 51

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

1) käynnistää 6. kaupunginosan, Viertola, korttelin 507 osaa ja katualuetta koskeva asemakaavanmuutoksen edellä esitettyjen perusteluiden mukaisesti ja

2) että hakijalta peritään kehittämisjaoston päätöksen 6.7.2020/47 § palkkioluokan II mukainen palkkio 7000 € sekä tarpeelliset kuulutuskulut 450 €/kuulutus. Korvaukset peritään siten, että puolet siitä suoritetaan, kun kaava on kuulutettu vireille. Vireilletulon kuulutuskustannus suoritetaan samassa yhteydessä. Loppuosa kiinteästä maksusta ja muut siihen asti syntyneet kuulutuskustannukset suoritetaan, kun kaava on hyväksytty. Kaavan tultua voimaan suoritetaan voimaantulon kuulutuskustannus.

Päätös

Esityksen mukaan.

187 § Asemakaavamuutos 06:109, Uudenmaankatu 67

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

1) käynnistää 6. kaupunginosan, Viertola, korttelin 504 osaa ja katualuetta koskeva asemakaavanmuutos edellä esitettyjen perusteluiden mukaisesti ja

2) että hakijalta peritään teknisen lautakunnan päätöksen 24.9.2013/163 § palkkioluokan I mukainen palkkio 3500 € sekä tarpeelliset kuulutuskulut 400 €/kuulutus. Korvaukset peritään siten, että puolet kiinteästä palkkiosta suoritetaan ennen kaavamuutoksen laadinnan käynnistämistä ja loppuosapalkkiosta ja kuulutuskustannukset muutoksen tultua lainvoimaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

188 § Asemakaavamuutos, Radan itäpuolinen liityntäpysäköinti ja Aseman koulun alue

Esitys

Kaupunginhallitus päättää käynnistää 1. kaupunginosan (Vieremä) rautatiealuetta ja 2.kaupunginosan (Parantola) korttelia 102 ja katualueita koskevan asemakaavan muutoksen edellä esitettyjen perusteluiden mukaisesti.

Päätös

Palautettiin uudelleen valmisteluun.

189 § Kaavoituskatsaus 2021

Esitys

Kaupunginhallitus

1) merkitsee tiedoksi kaavoituskatsauksen 2021 ja

2) esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee kaavoituskatsauksen 2021 tiedoksi ja

3) päättää, että kaavoituskatsauksen yhteydessä käynnistetään kaavoituskatsauksessa erikseen mainitun kaupungin hankkeeseen liittyvän asemakaavamuutoksen laatiminen (Metsäkalteva, pienet tontit, kortteli 2757

Päätös

Esityksen mukaan.

190 § Sahanmäen vanha kaatopaikka

Esitys

Kaupunginhallitus antaa liitteiden mukaisen vastauksen Uudenmaan Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskuksen vastinepyyntöön 12.5.2021, UUDELY/3880/2021

Päätös

Esityksen mukaan.

191 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.5.2021

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi-toukokuun kuukausikatsauksen taloudesta, henkilöstöstä, väestöstä ja työllisyydestä. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi myös kokokaupungin raporttiin sisältyvän osion kaupunginhallituksen alaisesta toiminnasta.

Päätös

Esityksen mukaan.

192 § Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelman lähtökohdat

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelman laadinnan lähtökohdaksi edellä mainitut perustelut ja periaatteet, tavoitelaskelman mukaisen kokokaupungin laadintaraamin sekä siihen perustuvan toimialakohtaisen käyttötaloudenraamilaskelman.

Kaupunginhallitus antaa talousjohtajalle oikeuden tarvittaessa tarkentaa talousarviokehystä päätetyn kaupunkitasoisen toimintakateraamin rajoissa. Lisäksi kaupunginhallitus ohjeistaa toimialat valmistelemaan toiminnallisia tavoitteita Pelikirjan pohjalta.

Päätös

Esityksen mukaan.

193 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

194 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 5.7.2021