Kaupunginhallituksen päätökset 4.7.2022

  
181 §  Esittely- ja keskusteluasiat

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


182 §  Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätökseen 21.6.2022 § 67. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin muihin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


183 §  Teknisen lautakunnan päätöksen 21.6.2022 § 67 uudelleen käsittely otto-oikeuden perusteella

Esitys

Kaupunginhallitus päättää muuttaa teknisen lautakunnan päätöstä 21.6.2022 § 67 kuulumaan seuraavasti:

Tekninen lautakunta päättää vuokrata tilat palvelutorille viideksi vuodeksi teknisen lautakunnan esittelytekstin mukaisesti sillä edellytyksellä, että toimijat ovat solmineet palvelusopimuksen palvelutorin toiminnan järjestämisestä ja valtuuttaa kiinteistöjohtajan neuvottelemaan ja allekirjoittamaan lopullisen vuokrasopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen esityksen mukaan. Perälahti ja Lappalainen jättivät eriävän mielipiteensä.


184 §  Vastaus Itä-Uudenmaan käräjäoikeudelle Tricon Oy:n haastehakemukseen

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


185 §  Etäluentapalvelun toimijakohtainen sopimus, Hyvinkään Vesi / Hyvinkään Lämpövoima Oy

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Hyvinkään Veden ja Lämpövoiman välisen toimijakohtaisen sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


186 §  Kaupungin sisäiset vuokrat 2023

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaiset sisäiset vuokrat vuodelle 2023.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


187 §  Teknisen keskuksen kaluston veloitushinnat vuodelle 2023

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy sisäiset veloitushinnat.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


188 §  Tekniikan ja ympäristön toimialan henkilötyön tuntiveloitushinnat vuodelle 2023

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy sisäiset tuntiveloitushinnat.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


189 §  Ateria- ja puhtauspalveluiden sisäiset hinnat vuodelle 2023

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy ateria- ja puhtauspalveluiden sisäiset hinnat vuodelle 2023.

Kaupunginhallitus valtuuttaa teknisen johtajan tekemään hintoihin vähäisiä muutoksia, jotka johtuvat toimialojen palveluntarpeen muutoksista tai tilamuutoksista.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


190 §  Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelman lähtökohdat

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelman laadinnan lähtökohdaksi edellä mainitut perustelut ja periaatteet, tavoitelaskelman mukaisen koko kaupungin laadintaraamin sekä siihen perustuvan toimialakohtaisen käyttötalouden raamilaskelman.

Kaupunginhallitus antaa talousjohtajalle oikeuden tarvittaessa tarkentaa talousarviokehystä päätetyn kaupunkitasoisen toimintakateraamin rajoissa. Lisäksi kaupunginhallitus ohjeistaa toimialat valmistelemaan toiminnallisia tavoitteita Pelikirjan pohjalta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


191 §  Hyvinkään kaupunkiyhdistys, avustushakemus vuodelle 2022

Esitys

Kaupunginhallitus päättää myöntää Hyvinkään kaupunkiyhdistys HYRRÄ ry:lle vuoden 2022 toimintakaudelle 15.000 euroa (talousarvio kp 18720003) .

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


 

192 §  Hyvinkään kaupungin selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle - vuokrattavien tilojen tietoihin tehtävä lisäselvitys

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen tietoihin tehtävän lisäselvityksen, sekä päättää valtuuttaa kiinteistöjohtajan tekemään lisäselvitykseen tarvittavat teknillisluonteiset korjaukset ja täsmennykset sekä toimittamaan lisäselvityksen hyvinvointialueelle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


193 §  Valtuustoaloite palvelusetelin käyttöön ottamiseksi yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisessa

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta opetuslautakunnan lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


194 §  Valtuustoaloite alle 16-vuotiaiden maksuttomasta uimalan käytöstä kesäkuisin

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan siten, että lausunto pyydetään myös nuorisovaltuustolta.


195 §  Vastine valtuustoaloitteeseen lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseksi

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


196 §  Vastine valtuustoaloitteeseen: Mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja opettajille

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


197 §  Vastine valtuustoaloitteeseen: Selvityksen tekeminen mahdollisesta lentokentän alueen kiinteistökaupasta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi edellä olevan vastauksen valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


198 §  Konsernipalvelut ja -hallinto-toimialan toimialajohtajan tehtävien hoitaminen oman toimen ohella

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että talousjohtaja Markus Peevo toimii suostumuksensa mukaisesti konsernipalvelut ja -hallinto toimialan toimialajohtajana oman toimensa ohella 31.5.2023 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


199 §  Kuukausikatsaus 1.1.-31.5.2022

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi-toukokuun kuukausikatsauksen asiakaspalautteesta, väestöstä, työllisyydestä, taloudesta ja henkilöstöstä. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi myös koko kaupungin raporttiin sisältyvän osion kaupunginhallituksen alaisesta toiminnasta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


 200 §  Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


 

Päivitetty 5.7.2022