Kaupunginhallituksen päätökset 30.3.2020

61 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Esitys

Kaupunginhallitus yhtyy kaupunginvaltuuston päätöksiin ja määrää ne täytäntöön pantaviksi.

Päätös

Esityksen mukaan

62 § Yhtiökokous, Villa Park Oy:n varsinainen yhtiökokous 2.4.2020 klo 8.00

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää Hyvinkään kaupungin edustajan Villa Park Oy:n 2.4.2020 pidettävään yhtiökokoukseen ja antaa tälle ohjeet kokousasioiden käsittelemiseksi.

Päätös

Nimetään Hannu Lignell kaupungin edustajaksi.

63 § Jäsenen nimeäminen Rautatiemuseon Säätiön sr. hallitukseen

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa Rautatiemuseon Säätiö sr hallitukseen kaudeksi 2020-2022.

Päätös

Nimetään Jyrki Mattila.

64 § Vanhusneuvoston täydentäminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää nimetä vanhusneuvostoon Riitta Puupposen varajäseneksi Riitta Linnekosken.

Päätös

Esityksen mukaan.

65 § Vuoden 2019 tilinpäätös

Esitys

Kaupunginhallitus:

  • hyväksyy omalta osaltaan Päätöksenteon sekä Konsernipalvelut ja -hallinto -toimialan toimintakertomukset;
  • allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi;
  • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi;
  • esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden alijäämä 19 375 753,76 euroa lisätään oman pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille;
  • oikeuttaa talouspalvelut -yksikön tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä

Päätös Esityksen mukaan

66 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä olevien toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös Esityksen mukaan.

Päivitetty 30.3.2020