Kaupunginhallituksen päätökset 29.8.2022

 

210 §  Asemakaavan muutos Kallionoppo 51:008

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

1) käynnistää 51. kaupunginosan, Kallionoppo, korttelia 5001 ja korttelin 5003 osaa sekä katu-, suojaviher- ja puistoaluetta koskevan asemakaavan muutoksen edellä esitettyjen perusteluiden mukaisesti

2) että hakijalta peritään kehittämisjaoston päätöksen 6.7.2020/47 § palkkioluokan II mukainen palkkio 7000 € sekä tarpeelliset kuulutuskulut 450 €/kuulutus. Korvaukset peritään siten, että puolet siitä suoritetaan, kun kaava on kuulutettu vireille. Vireilletulon kuulutuskustannus suoritetaan samassa yhteydessä. Loppuosa kiinteästä maksusta ja muut siihen asti syntyneet kuulutuskustannukset suoritetaan, kun kaava on hyväksytty. Kaavan tultua voimaan suoritetaan voimaantulon kuulutuskustannus.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.211 §  Asemakaava VT3 Veikkari liikekiinteistöt II

Esitys

Kaupunginhallitus päättää käynnistää kiinteistöä 106-403-1-8 koskevan asemakaavan ja 18. kaupunginosan (Nummenkärki) tiealuetta koskevan asemakaavamuutoksen laadinnan edellä esitettyjen perusteluiden mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.212 §  Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2022

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että Hyvinkään kaupunki ei hae harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2022, koska perusteita hakemuksen jättämiselle ja avustuksen saamiselle ei ole.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.213 §  Hyvinkään kaupungin hallintosäännön päivittäminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää nimetä ohjausryhmän jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Ohjausryhmään nimetään asiantuntijajäseneksi kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen ja sihteeriksi hallintojohtaja Janne Mäki. Ohjausryhmä voi kutsua muita asiantuntijoita työskentelyn tueksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kaupunginhallitus nimesi varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat: Krista Silfverberg (varalla Annika Kokko), Irma Pahlman (varalla Pekka Laine), Arto Järvinen (varalla Tiina Karhunen), Santeri Leinonen (varalla Janne Matikainen), Jaakko Haapamäki (varalla Juhani Skyttä), Johanna Jokinen (varalla Olli Savela) ja Reija Taupila (varalla Kosti Kallio).214 §  Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.215 §  Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Päivitetty 30.8.2022