Hyvinkään kaupunginhallituksen 27.4.2020 kokouspäätökset

84 § Hyvinkään kaupungin tietoturva- ja tietosuoja-asiakirjojen hyväksyminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:

1) hyväksyä Hyvinkään kaupungin tietoturva -asiakirjan, joka korvaa vuonna 2011 hyväksytyn tietoturvapolitiikka -asiakirjan

2) hyväksyä Hyvinkään kaupungin tietosuoja -asiakirjan.

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen nimeämänsä laatimaan asiakirjoihin liittyvät käytännön ohjeet ja linjaamaan toimintaa asiakirjojen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

85 § Asemakaavamuutos, Parantolankatu 10 – 12

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että

1) käynnistetään 2. kaupunginosan korttelin 106 osaa koskeva asemakaavamuutos edellä esitettyjen perusteluiden mukaisesti ja

2) hakijalta peritään teknisen lautakunnan päätöksen 24.09.2013/163§ palkkioluokan III mukainen palkkio 9500 € sekä tarpeelliset kuulutuskulut 400 €/kuulutus. Korvaukset ja kuulutuskustannukset peritään kahdessa erässä siten, että puolet kiinteästä palkkiosta suoritetaan ennen kaavamuutoksen laadinnan käynnistymistä ja loppuosa palkkiosta sekä kuulutuskustannukset muutoksen tultua lainvoimaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

86 § Asemakaava ja asemakaavan muutos 20. kaupunginosassa, Kuumola, Sveitsin portaalin länsiosa

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että käynnistetään 20. kaupunginosan, Kuumola, länsiosaa koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos (20:008) edellä esitettyjen perusteluiden mukaisesti

Päätös

Esityksen mukaan.

87 § Kutsunnat 2020

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kutsuntalautakuntiin edustajat seuraavasti:

-varsinainen jäsen vs. nuorisopäällikkö Mika Joensuu, varalle kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Simo Varjonen

- varsinainen jäsen erityisnuorisotyöntekijä Anni Kouhia, varalle erityisnuorisotyöntekijä Satu Raijas.

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin tervehdyksen esittäjän kutsuntatilaisuuksiin (kolmelle päivälle)

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki yhdessä Hyvinkään seurakunnan kanssa kustantaa kutsuntatilaisuuksien kahvi- ja lounastarjoilun. Suuterveydenhoidon edustajien sekä kahden lääkärin ja kahden varalääkärin nimeämisestä vastaa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ja kutsuvieraiden osalta asia siirretään sivistystoimen hoidettavaksi.

Päätös

Nimetään Jussi Kukkola, Leena Meri ja Jaakko Rainio.

88 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-29.2.2020

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi

- talousraportit koko kaupungin sekä muun kuin lautakuntien alaisen toiminnan osalta
- taustatiedot kuntatalouden tukipaketista

Päätös

Esityksen mukaan.

89 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

90 § Tiedoksiannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Päivitetty 27.4.2020