Kaupunginhallituksen päätökset 26.9.2022

 
238 § Valtuustoaloite kaupungin kiinteistöjen energiansäästöpotentiaalin selvittämisestä ja energiatehokkuuden parantamisesta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon.

Aloitteen valmistelusta vastaa toimialajohtaja Marko Hytönen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


239 § Valtuustoaloite vuokratukijärjestelmän käyttöönotosta yksityisiä harrastusolosuhteita käyttävien seurojen tukemiseksi

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta opetuslautakunnan sekä kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan lausunnot.

Aloitteen valmistelusta vastaa sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


240 § Valtuustoaloite Pride-teeman huomioimiseksi Hyvinkäällä

Esitys

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konsernipalvelut ja -hallinto -toimialan sekä sivistystoimen valmisteltavaksi.

Aloitteen valmistelusta vastaa kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Ruso.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


241 § Valtuustoaloite: Eläkeläislippu paikallisliikenteeseen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon.

Aloitteen valmistelusta vastaa liikenneinsinööri Kimmo Kiuru.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan sillä lisäyksellä, että kaupunginhallitus päätti pyytää lausunnon myös vanhusneuvostolta.


242 § Valtuustoaloite automaattisen nopeusvalvonnan käyttöönotosta Hyvinkäällä

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon.

Aloitteen valmistelusta vastaa suunnittelupäällikkö Jarmo Lagstedt.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan sillä lisäyksellä, että kaupunginhallitus päätti pyytää lausunnot myös nuorisovaltuustolta ja vanhusneuvostolta.


243 § Asemakaavamuutos Hämeenkatu 24 -26

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että

1) käynnistetään 2. kaupunginosan korttelin 109 osaa koskeva asemakaavamuutos edellä esitettyjen perusteluiden mukaisesti

ja

2) hakijalta peritään kehittämisjaoston päätöksen 6.7.2020/47§ mukaisesti kaupungin tekemästä työstä aikaveloitukseen perustuvat todelliset kustannukset ja perusmaksu 1000,- euroa sekä kuulutukset 450,- euroa/kuulutus. Hakija suorittaa aikaveloitukseen perustuvat korvaukset kaavaprosessin kunkin vaiheen valmistumisen jälkeen tai vähintään kerran vuodessa siihen mennessä tehdyn työn perusteella, ja laskuun liitetään tuntiseuranta. Samassa yhteydessä suoritetaan siihen asti syntyneet kuulutuskustannukset. Perusmaksu suoritetaan, kun kaavasta on tehty kaavoituspäätös ja se on kuulutettu vireille.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


§ 244 Konsernitilin sisäiset limiitit / Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas

Esitys

Kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtajan myöntämään Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehtaalle konsernitililimiittiä enintään 2 000 000 euroa, kunnes yhtiön uudelleenrahoitus on järjestynyt. Valtuutus on voimassa helmikuun 2023 loppuun, jonka jälkeen valtuutus palaa enintään 1 000 000 euroon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


245 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


246 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Päivitetty 26.9.2022