Kaupunginhallituksen päätökset 24.5.2021

125 § Kiertokapula Oy, varsinainen yhtiökokous 2021

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan Kiertokapula Oy:n yhtiökokoukseen 28.5.2021 ja hyväksyy kokousohjeeksi seuraavaa:

- yhtiön tilinpäätös vahvistetaan, tilikauden voitto 845 314,45 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta,
- vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- hyväksytään hallituksen esitys jäsenelle ja puheenjohtajalle maksettavasta kokouspalkkiosta. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset yhtiön käytännön mukaisesti,
- hyväksytään esitys hallituksen nykyisten jäsenten (Tuija Linna-Pirinen, Hyvinkään nimeämänä jäsenenä) jatkamisesta tehtävässään
- tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan,
- valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja esityksen mukaan

Päätös

Esityksen mukaan. Nimetään Hannu Lignell kokousedustajaksi.


126 § YritysVoimala Oy, varsinainen yhtiökokous

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan YritysVoimala Oy:n yhtiökokoukseen 23.6.2021 ja hyväksyy kokousohjeeksi seuraavaa:

- yhtiön tilinpäätös vahvistetaan,
- tilikauden tappio 5.372,76 euroa siirretään edellisten vuosien voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.
- vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- hallituksen jäsenelle maksetaan 100 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 150 euron kokouspalkkio.
- nimetään hallituksen jäsenet: varsinaisina jäseninä jatkavat Irma Pahlman, Annukka Lehtonen ja Toni Lindqvist. Matkakustannukset korvataan voimassa olevan Verohallinnon päätöksen antamissa puitteissa tai toteutuneista kustannuksista esitetyn tositteen mukaan.
- tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan,
- tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy,
- hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on muun muassa pitää säännöllistä yhteyttä yhteisökummiedustajaan Jyrki Käkeen sekä kaupungin konsernijohtoon myös yhtiökokousten välillä

Päätös
Nimetään kokousedustajaksi Annukka Lehtonen ja ohjeena että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi nimetään: Irma Pahlman, Jyrki Käki ja Toni Lindqvist.


127 § Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys, kevätkokous 2021

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n kevätkokoukseen 27.5.2021 ja hyväksyy kokousohjeeksi seuraavaa:

- yhtiön tilinpäätös vahvistetaan,
- vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille, päätetään vuoden 2022 talousarviosta sekä suuntaviivoista kolmelle seuraavalle vuodelle (2022-2025)

Päätös

Esityksen mukaan. Nimetään Markku Nieminen.


128 § Vammaisneuvoston nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää käynnistää vammaisneuvoston jäsenten valinnan valtuustokaudeksi 2021-2025 ja antaa tarvittavat jatkovalmisteluohjeet.

Päätös

Esityksen mukaan.


129 § Konsernipalvelut ja -hallinto-toimialan toimialajohtajan tehtävien hoitaminen oman toimen ohella

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että talousjohtaja Markus Peevo toimii suostumuksensa mukaisesti konsernipalvelut ja -hallinto toimialan toimialajohtajana oman toimensa ohella 31.5.2022 saakka.

Päätös

Esityksen mukaan.


130 § Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta kuntavaaleissa 2021

Esitys

Kaupunginhallitus päättää poistaa Auli Sievisen äänestysalueen 2 (Pohjoispuiston koulu) vaalilautakunnasta ja nimeää tilalle varapuheenjohtajaksi Marja-Leena Laakson.

Päätös

Esityksen mukaan.

 

131 § Hankintapäätös perustietotekniikka- ja tietoliikennepalvelujen hankinnasta Keski-Uudenmaan kuntien ja sotekuntayhtymän hankintarenkaalle

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys perustietotekniikan hankinnasta.


132 § Eron myöntäminen Annukka Lehtoselle liiketoimintajohtajan virasta

Esitys

Kaupunginhallitus myöntää Annukka Lehtoselle eron liiketoimintajohtajan virasta siten,että virkasuhteen viimeinen päivä on 30.11.2021.

Päätös

Esityksen mukaan.


133 § Yhteistyösopimuksen jatkaminen RCFF Elokuvafestivaali oy:n kanssa

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan RCFF Elokuvafestivaali Oy:n kanssa tehtävän sopimuksen

Päätös

Esityksen mukaan.


134 § Lohjan, Porvoon ja Siuntion liittyminen Helsingin seudun yhteistyökokouksen kumppanuusjäseniksi ja Helsingin seudun yhteistyösopimuksen päivittäminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Helsingin seudun yhteistyökokouksessa 12.5. hyväksytyn yhteistyösopimuksen.

Päätös

Esityksen mukaan.


135 § Valtuustoaloite: Selvitys hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) edistämisen resursoinnista

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta tarkastuslautakunnan, kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan ja talousosaston lausunnot.

Päätös

Esityksen mukaan, lisäyksellä että pyydetään nuoriso-, vammais- ja vanhusneuvostoilta lausunnot.


136 § Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous, edustajan nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen ja antaa tälle tarpeellisiksi katsomansa ohjeet.

Päätös

Esityksen mukaan.

137 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 24.5.2021