Kaupunginhallituksen päätökset 24.2.2020

Kokouksen päätöksiä

31 § Vammaisneuvosto/ eron myöntäminen luottamustehtävistä, jäsenen ja varajäsenen valinta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää
- myöntää Lasse Lemmilälle ja Heikki Räisäselle eron vammaisneuvoston jäsenen ja varajäsenen tehtävistä sekä
- nimeää Riitta Niirasen vammaisneuvoston jäseneksi ja Kari Kanervan hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

Päätös

Esityksen mukaan.


32 § Edustajien nimeäminen Hyvinkään musiikkiopiston hallitukseen kaudeksi 3/2020-3/2024

Esitys

Kaupunginhallitus päättää nimetä viisi varsinaista ja viisi varajäsentä Hyvinkään musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n hallitukseen toimikaudeksi 3/2020-3/2022

Päätös

Valittiin kaksivuotiskaudeksi 2020-2022

Niina Koskelin, varajäsen Inari Arjas
Juha Lehtonen, varajäsen Tiina Karhunen
Outi Niemi, varajäsen Seija Eskola
Tuomo Virtanen, varajäsen Jari Koiksniemi
Tom Östlund (pj), varajäsen Toni Lindqvist

33 § Hyvinkään kaupungin lausunto sosiaali- ja terveysministeriön Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa perusteluosassa mainitun lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle.

Päätös

Esityksen mukaan.


34 § Uudenkylän koulun koulukäytöstä luopuminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle Uudenkylän koulun koulukäytöstä luopumista 1.8.2020 alkaen.

Päätös

Leena Meri teki muutosesityksen, jota kannatti Marja-Leena Laine. Muutosesityksen mukaan päätettäisiin koulusta osana kaupungin kestävän talouden ohjelmaa. Äänestettiin muutosesityksestä. Pohjaesitys hyväksyttiin äänin 7-2.


35 § Valtuustoaloite toimien lisäämisestä asunnottomuuden poistamiseksi

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee edellä olevan lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

Esityksen mukaan.


36 § Osayleiskaavan muuttaminen Palopuron itäosan alueella ja alueen määrääminen rakennuskieltoon ja toimenpiderajoitukseen (kieltotunnus 106207H01)

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että:
- käynnistetään Palopuron itäosien osayleiskaavan laatiminen.
- liitekartassa osoitetulle Palopuron itäosan alueelle määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukainen rakennuskielto sekä maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus viiden vuoden ajaksi.
- rakennuskielto ja toimenpiderajoitus määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Esityksen mukaan. Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa pykälän osalta.


37 § Infrainvestointien käyttösuunnitelma vuodelle 2020

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä infrainvestointien käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää elinkeinopoliittisiksi kohteiksi Myötätuulenkatu 4 -pientonttialueen sekä VT3 Veikkarin liikekiinteistöalueen kunnallistekniikan rakentamista.

Lisäksi kaupunginhallitus ohjeistaa, että kesäkuun 2020 alusta voimaan tulevan tieliikennelain muutoksen edellyttämät liikennemerkkien uusimiset toteutetaan vain silloin kuin lainsäädäntö ja/tai liikenneturvallisuus sitä ehdottomasti edellyttää. Muutoin hyödynnetään lain sallimaa siirtymäaikaa, siten että liikennemerkit uudistetaan silloin, kun liikennemerkkien kunto sitä edellyttää.

Päätös

Leena Meri teki muutosesityksen: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että sitova tavoite sillan rakennustöiden aloittamisesta vuonna 2020 poistetaan tavoitteista. Esitystä ei kannatettu, joten esitys raukesi.


38 § Otto-oikeuspykälä

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Ei käsiteltäväksi otettavaa.

39 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

 

Päivitetty 24.3.2020