Kaupunginhallituksen päätökset 23.5.2022

142 §  Hyvinkään kaupungin hyvinvointikertomus 2021 ja hyvinvointisuunnitelma 2022

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy hyvinvointikertomuksen ja esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee sen tiedoksi ja lähettää hyvinvointisuunnitelman osalta toimielimille huomioitavaksi vuoden 2023 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


143 §  Asemakaavan muutos Parantolankatu 10-12

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:

1) merkitä valmisteluvaiheen aineistosta saatuihin lausuntoihin laaditut vastineet tiedoksi ja
2) asettaa 2. kaupunginosan (Parantola) korttelin 106 osaa koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (päivätty 11.5.2022) julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan muutoksesta tarvittavat lausunnot

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


144 §  Pilke Päiväkodit Oy:n suojavarusteita koskeva vaatimus

Esitys

Kaupunginhallitus päättää valmistelutekstissä mainituilla perusteilla, ettei Hyvinkään kaupunki suorita Pilke Päiväkodit oy:lle suojavarustekustannusten korvausta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


145 §  Kaunis Kaniini Oy:n suojavarusteita koskeva vaatimus

Esitys

Kaupunginhallitus päättää valmistelutekstissä mainituilla perusteilla, ettei Hyvinkään kaupunki suorita Kaunis Kaniini Oy:lle suojavarustekustannusten korvausta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


146 §  Vastine valtuustoaloitteeseen kotihoidontuen Hyvinkää-lisän jatkamiseksi

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee opetuslautakunnan lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


147 §  Vastine valtuustoaloitteeseen kunnallisen perhepäivähoidon jatkamiseksi

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee opetuslautakunnan lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


148 §  Vastine valtuustoaloitteeseen eläkeläisjärjestöjen tukemisesta tulevalla hyvinvointialueella

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


149 §  Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Päivitetty 23.5.2022