HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA
23.3.2020

Kaupunginhallituksen päätökset 23.3.2020

57 § Hallintosäännön päivittäminen

Esitys
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää tehdä hallintosääntöön seuraavat lisäykset: Hallintosäännön 15 luvun 94 kohtaan lisätään seuraavaa: Erityisestä syystä puheenjohtajan niin yksittäistapauksessa päättäessä kaupunginvaltuuston kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous) tai niin, että osa osallistujista osallistuu kokouspaikalla pidettävään kokoukseen sähköisin välinein.

Yleisölle on kuntalain säännösten mukaisesti järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa. Hallintosäännön 18 luvun 125 kohtaan lisätään seuraavaa: Toimielin voi puheenjohtajan erikseen niin päättäessä tehdä päätöksiä myös kokonaan sähköisessä kokouksessa tai niin, että osa osallistujista osallistuu kokouspaikalla pidettävään kokoukseen sähköisin välinen.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginhallituksen pöytäkirja päätetään tarkastaa kokouksessa ja päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuuston pöytäkirja päätetään tarkastaa kokouksessa ja hallintosäännön muutos tulee voimaan heti päätöksenteon jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta

Päätös
Esityksen mukaan.

58 § Lyhytaikaisen varainhankinnan nostovaltuuksien korottaminen

Esitys
Kaupunginhallitus päättää:

  • esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2020 talousarvion sitovuus- ja täytäntöönpanoohjeissa määriteltyä lyhytaikaisen rahoituksen nostovaltuutta muutetaan seuraavasti:

    Muutettava kohta: ”Lyhytaikaista luottoa saa olla enimmillään 30 000 000 euroa, joka voi olla kuntatodistuksia, shekkilimiittiä tai muuta lyhytaikaista luottoa. Enimmäisrajaan eivät sisälly konsernin sisällä välitetyt luotot eivätkä pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä vastaan lyhytaikaisiin luottoihin kirjattuja osuuksia.”

    Esityksen mukainen korvaava teksti: ”Lyhytaikaista luottoa saa olla enimmillään 90 000 000”
     
  • valtuuttaa talousjohtajan tarvittaessa korottamaan rahalaitoskohtaisia limiittejä ja allekirjoittamaan asiaan liittyvät asiakirjat siten, että kaupungin maksuvalmius voidaan turvata.

Päätös
Esityksen mukaan.

59 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys
Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös
Esityksen mukaan.

Päivitetty 24.3.2020