Kaupunginhallituksen päätökset 22.8.2022

  

202 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

203 § Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää verotuksen oikaisulautakunnan jaostoon varajäseneksi OTK Antti Rantalaista

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

204 § Lausunto sisäministeriölle Hyvinkään ilmailukerho ry:n esityksestä liikkumis- ja oleskelurajoituksista annetun sisäministeriön asetuksen (1104/2013) liitteen 1 muuttamiseksi (VN/6245/2021)

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa sisäministeriölle perusteluosassa ilmenevän lausunnon, jossa todetaan, että liikkumis- ja oleskelurajoituksia Hyvinkään lentokentälle määrättäessä ei saa estää alueella olevien ulkoilureittien käyttöä ja ylläpitoa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

205 § Kutsunnat 2022

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin tervehdyksen esittäjät kutsuntatilaisuuksiin (kolmelle päivälle) ja päättää, että kaupunki yhdessä Hyvinkään seurakunnan kanssa kustantaa kutsuntatilaisuuksien kahvi- ja lounastarjoilun

Päätös

Nimettiin kaupungin tervehdyksen esittäjiksi Pinja Perholehto, Pentti Puhakka ja Johanna Luukkonen

206 § Hyvinkään kaupungin hallintosäännön päivittäminen

Esitys

Kaupunginhallitus käy asiasta lähetekeskustelun ja päättää perustaa valtuustoryhmistä koostuvan poliittisen ohjausryhmän hallintosäännön päivittämistä varten. Ohjausryhmän jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa 29.8.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Lisäksi päätettiin, että jokainen valtuustoryhmä valitsee edustajansa sekä tälle varajäsenen siten, että nimeämiset tehdään kaupunginhallituksen kokouksessa 29.8.. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Pinja Perholehto ja varapuheenjohtajaksi Pentti Puhakka.

207 §Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Päivitetty 22.8.2022