Kaupunginhallituksen päätökset 22.5.2023

 
Esityslista kokonaisuudessaan löytyy Esityslista (hyvinkaa.fi)


134 §  Esittely- ja keskusteluasiat

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


135 §  Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, yhtiökokous 2023

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kokousedustajaksi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokoukseen 30.5.2023 talousjohtaja Markus Peevon ja päättää, että kokousedustajalle ei anneta ohjeistusta kokoukseen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


136 §  Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys, kevätkokous 2023

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi ympäristötoimenjohtaja Mika Lavian Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n kevätkokoukseen 29.5.2023 ja hyväksyy kokousohjeeksi seuraavaa:

  • yhdistyksen tilinpäätös vahvistetaan,
  • vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille,
  • päätetään vuoden 2024 talousarviosta sekä suuntaviivoista kolmelle seuraavalle vuodelle (2025-2027)

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


137 §  Hyvinkään kaupungin edunvalvontakärjet 2023

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevat Hyvinkään kaupungin edunvalvontakärjet vuodelle 2023.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


138 §  Pysäköinnin linjaukset 2023 – 2027

Esitys

Kaupunginhallitus päättää
1) hyväksyä omalta osaltaan Hyvinkään pysäköinnin linjaukset 2023 - 2027 ja
2) esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Hyvinkään pysäköinnin linjaukset 2023 - 2027.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


139 §  Hallintosäännön muuttaminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle että se hyväksyy perusteluosassa esitetyt muutokset hallintosääntöön liittyen Konsernipalvelut- ja hallinto -toimialan toimialajohtajaan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


140 §  Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


Päivitetty 22.5.2023