Kaupunginhallituksen päätökset 20.6.2022

 

170 §  Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Esitys

Kaupunginhallitus yhtyy kaupunginvaltuuston päätöksiin ja määrää ne täytäntöön pantaviksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


171 §  Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2022

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi-huhtikuun kuukausikatsauksen asiakaspalautteesta, väestöstä, työllisyydestä, taloudesta ja henkilöstöstä. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi myös koko kaupungin raporttiin sisältyvän osion kaupunginhallituksen alaisesta toiminnasta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


172 §  Hyvinkään ympäristöohjelma 2023- 2027

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen Hyvinkään ympäristöohjelman vuosille 2023- 2027.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


173 §  Hakalan kentän pidennys ja keinonurmi -investointihanke vuodelle 2022

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Hakalan kentän pidennys ja keinonurmi -investointihanke poistetaan investointiesityksestä vuodelta 2022 ja täysimittaisen pesäpallokentän rakentaminen käsitellään uudelleen vuosien 2023-2028 investointisuunnitelman päätöksentekoprosessissa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


174 §  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


175 §  Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, yhtymäkokous 2022

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää talouspäällikkö Hannu Lignell'n Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 22.6.2022 ja antaa tälle seuraavan ohjeistuksen:

- todetaan kuntayhtymän tarkastuslautakunnan antama arviointikertomus vuodelta 2021,

- hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus sekä merkitään tilintarkastus- ja henkilöstökertomus tiedoksi, - myönnetään vastuuvapaus kuntayhtymän taloutta ja hallintoa hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille sekä muille tilivelvollisille,

- kuntayhtymän omaisuuden realisoinnin osalta
1) hyväksytään tarjouskilpailun voittanut tarjous, ja päätetään metsäomaisuuden myynnistä,
2) päätetään muun omaisuuden osalta sen myyntiin laittamisesta uudelleen, nyt avoimessa tarjouskilpailussa.

Lisäksi esitetään, että yhtymäkokous valtuuttaa hallituksen ryhtymään toimiin yhtymän purkuun liittyvän sopimuksen ja purkumenettelyä koskevan aikataululuonnoksen laatimiseksi.

- myönnetään hallitusjäsenen ero, ja valitaan uudet jäsenet esityslistan mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


176 §  Leasingpalvelut 2023-2024 (2026), sitoutuminen Hansel Oy:n puitejärjestelyyn

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että Hyvinkään kaupunki sitoutuu Hansel Oy:n puitejärjestelyyn Leasingpalvelut 2023-2024 (2026). Talousjohtaja valtuutetaan sopimaan tarkemmin sopimuksiin liittyvistä käytännön järjestelyistä ja valtuutetaan allekirjoittamaan asiaan liittyvät asiakirjat. Päätöksen täytäntöönpano voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


177 §  Perusopetuksen lisäopetuksen rahoituksen päättyminen ja perusopetuksen yhteydessä järjestettävän tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoituksen aloittaminen

Esitys

Kaupunginhallitus antaa suostumuksen siihen, että Opetus- ja kulttuuriministeriö voi korjata Hyvinkään kaupungin osalta rahoituspäätöstä kaupungin ilmoittamalla tavalla.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


178 §  Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


179 §  Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Päivitetty 20.6.2022