Kaupunginhallituksen päätökset 20.11.2023

 
Kokouksen esityslista Esityslista (hyvinkaa.fi)


306 §  Esittely- ja keskusteluasiat

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


307 §  Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Esitys

Kaupunginhallitus yhtyy kaupunginvaltuuston päätöksiin ja määrää ne täytäntöön pantaviksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


308 §  Hyvinkään paloasemakiinteistön myynti Vantaa-Kerava -hyvinvointialueelle

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa neuvottelijoille ohjeistuksen neuvottelujen eteenpäin viemiseksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa neuvottelijoille ohjeistuksen neuvottelujen eteenpäin viemiseksi. Päätös on salainen julkisuuslain 24 § 17 kohdan nojalla.


309 §  Villa Park Oy, toiminnalliset järjestelyt

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:

- esittää Villa Park Oy:n muille osakkaille osakassopimuksen mukaisen lunastusvaatimuksen yhtiön koko osakekannan hankkimiseksi,

- hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan käytettäväksi osakkeiden lunastukseen perustuvassa kaupassa, ja

- valtuuttaa konsernitalouspäällikkö Hannu Lignell'in muihin käytännön toimiin päätöksen mukaisen osakekaupan toteuttamiseksi.

Valtuutus koskee mm. kauppakirjaan tehtäviä vähäisiä, teknisluonteisia korjauksia sekä asiointiin Hyvinkään kaupungin puolesta kaupan muiden osapuolten, yhtiön kirjanpitäjien sekä tarvittaessa eri viranomaisten kuten Patentti- ja rekisterihallituksen tai Verohallinnon kanssa.

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka, tai kunnes yhtiö itse nimeää kaupunkiomistajan edustajan asioimaan vastaavissa asioissa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


310 §  Kiinteistöluovutuksen esisopimuksen muuttaminen, kortteli 516 / VRP Etelä-Suomi Oy

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että 25.1.2021 allekirjoitettua ja 24.4.2023 muutettua esisopimusta muutetaan liitteenä olevan esisopimusluonnoksen mukaisesti.

Allekirjoitettavaan esisopimukseen voidaan tehdä oikaisuluontoisia korjauksia ja täydennyksiä. Esisopimus tulee allekirjoittaa viimeistään 5.12.2023. Esisopimus tulee kaupunkia sitovaksi, kun esisopimus on allekirjoitettu ja tämä on päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Päätöksestä peritään hakijalta palveluhinnaston mukainen maksu 290,00 € / sopimus (alv 0%).

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


311 §  Saatavan poistaminen tililtä

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä 14 005,18 euron maa-alueen vuokrasaatavan poistamisen kirjanpidosta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


312 §  Pysyvien vastaavien tasearvon tarkistaminen ja poistosuunnitelmien muuttaminen vuonna 2023

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että liitteessä mainitut käyttöomaisuushyödykkeet poistetaan kirjanpidosta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


313 §  Talouden seurantaryhmän nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää
- asettaa talouden seurantaryhmän kaupunginhallituksen toimikaudeksi,
- nimeää siihen valtuustoryhmien edustajat,
- nimeää työryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja,
- nimeää viranhaltijoista työryhmään kaupunginjohtaja Johanna Luukkosen, toimialajohtajat Markus Peevon, Pentti Halosen, Marko Hytösen ja työryhmän sihteeriksi Anna-Miia Liimatan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti
- asettaa talouden seurantaryhmän kaupunginhallituksen toimikaudeksi,
- nimesi siihen valtuustoryhmien edustajiksi seuraavat; Arto Järvinen (PS)
Reija Taupila (KD), Jaakko Haapamäki (Kesk.), Minna Hyytiäinen (Vihr.), Riika Raunisalo (Vas.)
Irma Pahlman (SDP), Pentti Puhakka (Kok.)
- nimesi työryhmän puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajaksi varapuheenjohtajan ja,
- nimesi viranhaltijoista työryhmään kaupunginjohtajan (Johanna Luukkonen), toimialajohtajat (Markus Peevo, Pentti Halonen, Marko Hytönen) ja työryhmän sihteeriksi Anna-Miia Liimatan.


314 §  Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys, syyskokous 2023

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi ympäristötoimenjohtaja Mika Lavian Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n syyskokoukseen 22.11.2023 ja hyväksyy kokousohjeeksi seuraavaa:

  • yhdistyksen toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksut vuodelle 2024 vahvistetaan esityksen mukaisesti,
  • hallituksen ja sen jaostojen kokouspalkkiot hyväksytään esityksen mukaisesti,
  • hallituksen ja sen varajäsenten nimeäminen tehdään yhdistyksen noudattaman käytännön mukaisesti,
  • tilintarkastajat ja henkilökohtaiset varamiehet hyväksytään esityksen mukaisesti,

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


315 §  Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


316 §  Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


Päivitetty 20.11.2023