Kaupunginhallituksen päätökset 2.5.2022

 

110 §  Esittely- ja keskusteluasiat

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esittelyasioita ei ollut.


111 §  Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Esitys

Kaupunginhallitus yhtyy kaupunginvaltuuston päätöksiin ja määrää ne täytäntöön pantaviksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


112 § Kaavoitusohjelma 2022-2024

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaavoitusohjelman 2022-2024 ja esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee kaavoitusohjelman 2022-2024 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


113 §  Maankäytön toteuttamisohjelma 2022 – 2031

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Maankäytön toteuttamisohjelman 2022 - 2031 ohjeellisena noudatettavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


114 §  Vuoden 2021 henkilöstökertomus

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee osaltaan henkilöstökertomuksen tiedoksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee vuoden 2021 henkilöstökertomuksen tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että henkilöstöjohtaja voi tarvittaessa tehdä teknisluonteisia korjauksia henkilöstökertomukseen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


115 §  Hyvinkään Vanhustentalosäätiö, hallitusjäsenten nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää Hyvinkään Vanhustentalosäätiön hallitukseen seuraavat jäsenet:

  • Petri Salonen
  • Pirjo Ventoniemi
  • Helena Parpala
  • Timo Suikkanen
  • Carita Auvinen
  • Leena Pietilä

Hallituksen kokouspalkkiot määritellään Hyvinkään kaupunginhallituksen päätöksen 7.6.2021 § 142 mukaan 1.9.2021 alkaen seuraavasti:

  • hallituksen jäsen 120 euroa/kokous,
  • hallituksen puheenjohtaja 180 euroa/kokous.

Uudet hallitusjäsenet aloittavat tehtävässään nimeämispäätöksen mukaisesti tai päätöksellä erikseen määriteltävänä ajankohtana.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


116 §  Jäsenen nimeäminen Rautatiemuseon Säätiön sr. hallitukseen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää nimetä sivistystoimenjohtaja Pentti Halosen Rautatiemuseon Säätiö sr hallitukseen kaksivuotiselle kaudelle alkaen 21.4.2022.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


117 §  Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


118 §  Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

Päivitetty 2.5.2022