Kaupunginhallituksen päätökset 19.9.2022


226 §  Esittely- ja keskusteluasiat

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


227 §  Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Esitys

Kaupunginhallitus yhtyy kaupunginvaltuuston päätöksiin ja määrää ne täytäntöön pantaviksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


228 §  Hyvinkään Veden toiminta-alueen hyväksyminen

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ehdotuksen Hyvinkään veden toiminta-alueen laajennuksesta ja esittää edelleen ehdotuksen mukaisen toiminta-alueen vahvistamista kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


229 §  Vastine valtuustoaloitteeseen jäähallin laajentamisesta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


230 §  Vastine valtuustoaloitteeseen alle 16-vuotiaiden maksuttomasta uimalan käytöstä kesäkuisin

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


231 §  Pääkaupunkiseudun Vesi Oy - varsinainen yhtiökokous

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:

- esittää hallituksen varajäseneksi (Kari Korhosen varajäsen) vesihuoltojohtaja Marita Honkasaloa,

- lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan Arto Kallion edustamaan Hyvinkään kaupunkia yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja esittämään Marita Honkasaloa yhtiön hallituksen varajäseneksi.

Koska kokouksen esityslistalla ei ole muita päätösasioita, muuta ohjeistusta valtuutetulle ei anneta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


232 §  Kiljavan Sairaala, osakassopimuksen muuttaminen

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Kiljavan Sairaala Oy:n osakassopimuksen, ja esittää kaupunginvaltuustolle Omistajapoliittiset linjaukset -asiakirjaan tehtäväksi seuraavia muutoksia:

  1. Kiljavan Sairaala Oy:n toimialaksi:
    - Yhtiön tarkoitus on vuokrata omistamiaan ja hallitsemiaan Kiljavan Sairaalan tiloja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle ja hyvinvointialueelle.
  2. Kiljavan Sairaala Oy:n kehittämisen painopisteeksi:
    - Parantaa yhtiön hallitseman omaisuuden korkeaa vuokrausastetta sekä myyntikuntoa ja -valmiutta.
  3. poistettavaksi kohtaa Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy Yhtiön osakkeet on myyty 31.8.2021, joten kyse ei enää ole kaupungin omistamasta yhtiöstä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


233 §  Hyvinkään kaupungin henkilökunnan palkitseminen koronapandemian aiheuttamasta lisätyöstä

Esitys

Kaupunginhallitus päättää palkita Hyvinkään kaupungin henkilöstöä yhdellä (1) palkallisella vapaapäivällä perusteluosassa mainitulla tavalla.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


234 §  Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2022

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi-heinäkuun kuukausikatsauksen asiakaspalautteesta, väestöstä, työllisyydestä, taloudesta ja henkilöstöstä. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi myös koko kaupungin raporttiin sisältyvän osion kaupunginhallituksen alaisesta toiminnasta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


235 §  Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


236 §  Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Päivitetty 19.9.2022