Kaupunginhallituksen päätökset 17.8.2020

HYVINKÄÄN KAUPUNKI
TIEDOTTAA 17.8.2020
Julkaistavissa heti

Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 17.8.2020

157 § Luottamustoimista vapauttaminen, Reichardt Ragni 
Esitys

Kaupunginhallitus päättää vapauttaa Ragni Reichardtin seuraavista luottamustehtävistä ja nimetä hänen tilalleen niihin uudet henkilöt:
- kehittämisjaosto/ varajäsen
- tekninen lautakunta/ kaupunginhallituksen varaedustaja
- Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön hallitus/ varajäsen.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
- vapauttaa Ragni Reichardtin kaupunginvaltuutetun, kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varajäsenen, kaupunginhallituksen varajäsenen sekä kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan varajäsenen tehtävistä,
- kutsua uudeksi valtuutetuksi Satu Kontiaisen ja todeta, että uudeksi varavaltuutetuksi nousee Niina Koskelin,
- nimetä kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan uuden varajäsenen,
- nimetä kaupunginhallitukseen uuden varajäsenen ja - nimetä kulttuuri- ja hyvinvointilautakuntaan uuden varajäsenen.

Päätös

Päätetään esittää valtuustolle,
- vapauttaa Ragni Reichardtin kaupunginvaltuutetun, kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varajäsenen, kaupunginhallituksen varajäsenen sekä kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan varajäsenen tehtävistä,
- kutsua uudeksi valtuutetuksi Satu Kontiaisen ja todeta, että uudeksi varavaltuutetuksi nousee Niina Koskelin,
- nimetä kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan uuden varajäsenen,
- nimetä kaupunginhallitukseen uuden varajäsenen ja - nimetä kulttuuri- ja hyvinvointilautakuntaan uuden varajäsenen.
Jätettiin pöydälle seuraavat kohdat
- kehittämisjaosto/ varajäsenen nimeäminen
- tekninen lautakunta/ kaupunginhallituksen varaedustajan nimeäminen
- Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön hallitus/ varajäsenen nimeäminen.

158 § Luottamustehtävästä vapauttaminen, Pellikka Saija 
Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
- vapauttaa Saija Pellikan varavaltuutetun tehtävästä ja
- todeta, että Pellikan tilalle uudeksi varavaltuutetuksi nousee Jukka Putkuri

Päätös

Esityksen mukaan.

159 § Valtuustoaloite: Teatteri ja draama rapistuvan lukutaidon pelastajiksi
Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
- vapauttaa Saija Pellikan varavaltuutetun tehtävästä ja
- todeta, että Pellikan tilalle uudeksi varavaltuutetuksi nousee Jukka Putkuri.

Päätös

Esityksen mukaan.

160 § Valtuustoaloite IB-linjan perustamisesta Hangonsillan lukioon
Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite tässä vaiheessa anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

161 § Valtuustoaloite koulurauha-asiamiehen nimittämisestä
Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

162 § Valtuustoaloite kotihoidon tuen Hyvinkää-lisän maksamisesta
Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite tässä vaiheessa anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

Esityksen mukaan

163 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely
Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 17.8.2020