Kaupunginhallituksen päätökset 17.5.2021

114 § Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 27.5.2021

Esitys

Kaupunginhallitus päättää nimetä yhtymäkokousedustajan ja hänelle varaedustajan ja antaa tälle tarpeellisiksi katsomansa ohjeet kokousasioiden käsittelyä varten.

Päätös

Nimettiin Riitta Simonen.

115 § Pääkaupunkiseudun Vesi Oy - varsinainen yhtiökokous

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n yhtiökokoukseen 26.5.2021 ja hyväksyy kokousohjeeksi seuraavaa:

-yhtiön tilinpäätös vahvistetaan,
- tilikauden tappio -1.768.102,26 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta,
 - vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- hyväksytään hallituksen esitys jäsenelle maksettavasta 240 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 300 euron kokouspalkkiosta. Palkkio voidaan maksaa muistakin yhtiön asioiden hoitamisesta, kuten yhtiökokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille voidaan korvata kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat ansionmenetykset ja matkakustannukset,
- esitetään varsinaiseksi jäseneksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti siten, että 7 valitaan HSY -kuntayhtymän, 1 Porvoon ja 1 Hyvinkään esityksestä.
- hallituksen puheenjohtaja valitaan HSY -kuntayhtymän esityksen mukaisesti,
- tilintarkastaja valitaan HSY -kuntayhtymän esityksen mukaan

Päätös

Nimettiin Marita Honkasalo.

116 § Hyria Koulutus Oy, varsinainen yhtiökokous

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan Hyria Koulutus Oy:n yhtiökokoukseen 25.5. ja hyväksyy kokousohjeeksi seuraavaa:

- yhtiön tilinpäätös vahvistetaan,
- tilikauden voitto 144.493,18 euroa siirretään yhtiön voitto- ja tappiotilille, osinkoa ei jaeta,
- vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- noudatetaan Hyvinkään kaupunginhallituksen jäsenille maksettavia palkkioita (kv 14.12.2020 § 88).
- esitetään yhtiön nykyisiä varsinaisia jäseniä ja näiden henkilökohtaisia varajäseniä jatkamaan tehtävässä. - tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan,
- tilintarkastajat valitaan hallituksen esityksen mukaisesti, KHT Jari Havukainen ja Ernst & Young Oy, päävastuullisena KHT Panu Juonala - hallituksen puheenjohtajan tehtävän on muun muassa pitää säännöllistä yhteyttä yhteisökummiedustajan ja konsernijohdon vastuuviranhaltijaan myös yhtiökokousten välillä

Päätös

Nimettiin Riitta Simonen.

117 § Luottamustehtävistä luopuminen, Poikela Ritva

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto - toteaa, että kaupunginvaltuustoon uudeksi varajäseneksi nousee Waltteri Nummelin ja valitsee Ritva Poikelan tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon.

Päätös

Esityksen mukaan.

118 § Päätös etuoston käytöstä Kytäjä nimisen tilan 106-405-52-160 määräalakaupan osalta, Pojanjärven ranta-asemakaava-alue

Esitys

Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä etuosto-oikeutta 5.5.2021 tehdyssä tilan Kytäjä 106-405- 52-160 määräalan kaupassa, joka koskee Pojanjärven ranta-asemakaavan tonttia nro 2 korttelissa 1. Päätöksestä peritään palveluhinnaston mukainen maksu 125 € (alv 0%).

Päätös

Esityksen mukaan.

119 § Hyvinkään kaupunkiyhdistys, avustushakemus vuodelle 2021

Esitys

Hyvinkään kaupunkiyhdistys HYRRÄ ry:lle myönnetään vuoden 2021 toimintakaudelle 13.000 euroa (talousarvio kp 18720003). Kaupunki pitää kaupunkiyhdistyksen toimintaa tärkeänä ja kannustaa yhdistystä omalla toiminnallaan edesauttamaan keskusta-alueen yrityksiä toipumaan COVID-19 epidemian aiheuttamasta yritysten liiketoiminnan vähenemisestä.

Päätös

Esityksen mukaan.

120 § Lausunto asumisneuvonnan lakisääteistämisestä valmistelleen työryhmän raportista

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa ympäristöministeriölle perusteluosassa ilmenevän lausunnon asumisneuvonnan lakisääteistämistä valmistelleen työryhmän raportista ja toteaa samalla, että tässä vaiheessa ei ole edellytyksiä kannattaa mitään esitetyistä vaihtoehdoista.

Päätös

Esityksen mukaan.

121 § Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta kuntavaaleissa 2021

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

1. nimetä vaalilautakuntien sekä vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet liitteenä olevan luettelon mukaisesti 13.6.2021 toimitettavia kuntavaaleja varten.
2. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään liitteeseen mahdollisesti tarvittavat tekniset korjaukset.
3. valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään vaalilautakunnan jäseniä koskevan siirtopäätöksen lautakuntien päätösvaltaisuuden varmistamiseksi varsinaisena vaalipäivänä.

Päätös

Esityksen mukaan.

122 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

123 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 17.5.2021