Kaupunginhallituksen päätökset 16.8.2021

201 § Kaupunginjohtajan viransijaisuuden hoitaminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtaja Jyrki Mattilan vuosiloman aikana 9.8.-30.11.2021 ensisijaisena viransijaisena ja vs kaupunginjohtajana toimii Johanna Luukkonen täysin kaupunginjohtajan toimivaltuuksin.

Päätös

Esityksen mukaan.

202 § Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen, nimeämispyyntö

Esitys

Asia merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan, nimettiin Johanna Luukkonen, henkilökohtaisena varajäsenenä Markus Peevo.

203 § Jäsenten nimeäminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee 10 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

204 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 16.8.2021