Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 14.9.2020

184 § Sveitsin hiihtokeskuksen vuokraus

Esitys
Kaupunginhallitus päättää

  1. lunastaa liitteessä olevan hankintasopimuksen mukaan hiihtokeskuksen laitteiston ja hyväksyä maanvuokrasopimuksen
  2. että sopimukset allekirjoitetaan samanaikaisesti
  3. että sopimukset tulevat kaupunkia sitovaksi vasta allekirjoituksen jälkeen
  4. myöntää kaupunginjohtajalle oikeuden tehdä teknisluonteisia tarkistuksia sopimuksiin.

Päätös

Esityksen mukaan

Päivitetty 17.11.2020