Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 12.10.2020

217 § Asemakaavan muutos 29:002 Palojoenkierto

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:

1) merkitä valmisteluvaiheen aineistosta saatuihin lausuntoihin laaditut vastineet tiedoksi ja

2) asettaa 29. kaupunginosan (Palojoki) korttelin 2801 osaa koskevan asemakaavan (29:002) muutosehdotuksen (päivätty 7.10.2020) julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Päätös

Esityksen mukaan.

218 § Kannanotto Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talousarvion muuttamiseen

Esitys

Kaupunginhallitus antaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle perusteluosassa esitetyn kannanoton.

Päätös

Esityksen mukaan.

219 § Valtiovarainministeriön muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020

Esitys

Kaupunginhallitus päättää tyytyä päätökseen.

Päätös

Esityksen mukaan.

220 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

221 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 12.10.2020