Kaupunginhallituksen päätökset 1.3.2021

39 § Valtuustoaloite Hyvinkään luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta ympäristölautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnon lausunnon.

Päätös

Esityksen mukaan. Esittelijä lisäsi teknisen lautakunnan lausuntopyyntöihin.

40 § Valtuustoaloite Hyvinkään liikenneturvallisuuden lisäämiseksi

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta opetuslautakunnan sekä teknisen lautakunnan lausunnot.

Päätös

Esityksen mukaan. Pyydetään myös vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston lausunnot.

41 § Valtuustoaloite jäähallin laajentamiseksi

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan sekä teknisen lautakunnan lausunnot.

Päätös

Esityksen mukaan.

42 § Valtuustoaloite monitoimihallin rakentamisesta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan sekä teknisen lautakunnan lausunnot.

Päätös

Esityksen mukaan.

43 § Ylitysoikeuden hakeminen vuodelle 2020 / Tekninen lautakunta

Esitys

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2020 talousarvion toteutuman osalta seuraavat ylitysoikeudet.

Päätös

Esityksen mukaan.

§ 44 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää,
- esittää valtuustolle, että valtuusto päättää käydä keskustelun kaupunginjohtajan valintaprosessista
- esittää valtuustolle, että uusi kaupunginjohtaja valitaan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Päätös

Esityksen mukaan.

§ 45 Päätös etuoston käytöstä, kiinteistö 106-34-3304-4, Arolamminkatu 4

Esitys

Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä etuosto-oikeutta 19.1.2021 tehdyssä kiinteistökaupassa, joka koskee kiinteistöä 106-34-3304-4.

Päätöksestä peritään palveluhinnaston mukainen maksu 125,00 € (alv 0%).

Päätös

Esityksen mukaan.

§ 46 Konsernipalvelut ja -hallinto sekä Päätöksenteko -toimialojen käyttösuunnitelmat vuonna 2021

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelmat palveluyksikkötasolla perusteluosan ja viimeisen liitteen mukaisesti.

Käyttösuunnitelmat palveluyksikkötasoa alemmalla kustannuspaikkatasolla hyväksyy perusteluosassa mainittu viranhaltija tai lautakunta.

Päätös

Esityksen mukaan.

§ 47 Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

§ 48 Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 1.3.2021