Kaupunginhallituksen päätökset 26.7.2021

197 § Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta, jäsenten nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee jäsenehdokkaiksi kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokuntaan kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Jäsenehdokkaan nimeämisessä tulee huomioida tasa-arvolainsäädännön vaatimukset.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

198 § Edustajien valinta Uudenmaan liiton edustajainkokoukseen, jäsenten nimeäminen maakuntavaltuustoon kaudelle 2021-2025

Esitys

Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajainkokoukseen yhden edustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan ja antaa edustajainkokoukseen nimetyille ohjeet kahden maakuntavaltuuston jäsenen ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten nimeämistä varten.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä edustajainkokousedustajaksi kaupunginjohtaja Johanna Luukkosen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen kaupunginlakimies Tomas Määtän sekä antaa edustajalle ohjeet maakuntavaltuuston valittavien jäsenten nimeämistä varten. 

199 § Hyvinkään kaupungin ja Kesko Oyj:n välinen esisopimus, Kehätien yritysalue

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Hyvinkään kaupungin ja Kesko Oyj:n välisen 22.7.2021 allekirjoitetun esisopimuksen siten, että lopulliseen esisopimuksen mukaiseen kauppakirjaan voidaan tarvittaessa tehdä tarkistuksia ja täsmennyksiä.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Päivitetty 26.7.2021