Joustavan perusopetuksen (JOPO) haku lukuvuodelle 20/21 on avoinna helmikuun ajan!

JOPO-toiminnassa tuetaan jatko-opintoihin valmistautumista ja pitkällä tähtäimellä työelämään sijoittumista sekä ehkäistään syrjäytymistä.

Toiminnan tavoitteena on elämänhallintataitojen ja opiskeluvalmiuksien kehittämisen ohella lisätä oppilaiden omaa tavoitteellisuutta, elämän hallinnan taitoja sekä kykyä itseohjautuvuuteen sekä edistää jatko-opintosuunnitelmien toteutumista. Tässä tärkeänä työmuotona ovat tutustumiskäynnit ja työssäoppimisjaksot työpaikoilla.

Opetus JOPOssa koostuu kolmesta osa-alueesta; toiminnallisuudesta, luokkaopetuksesta sekä työssäoppimisesta. Opiskelu koulun ulkopuolella on oleellinen osa joustavaa perusopetusta. Kaikki opetus perustuu opetussuunnitelmaan siten, että opetuksen keskiössä on eri oppiaineista koostuvat monialaiset kokonaisuudet ja laaja-alaisen osaamisen kriteerit.

Joustavaan perusopetukseen haetaan nuoren omasta toivomuksesta. Hakemuksen täyttävät nuoren lisäksi myös huoltajat. Jopoluokalle voivat hakea yläkoululaiset. Etusijalla ovat 8.luokkalaiset. Jopoluokalle valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella ne oppilaat, joiden opiskelussa on päättötodistuksen saamisen vaarantavia haasteita.

Hakuaika 3.2.-29.2.20 Wilman kautta

JOPO-Torni järjestää avoimet ovet keskiviikkona 12.2. ja torstaina 13.2. klo 13-17 osoitteessa Karankatu 3-5, Hyvinkää (Rakennus B, Vesitorni 4. kerros). Ovet ovat auki niin oppilaille kuin vanhemmillekin.

Tervetuloa!

Päivitetty 24.3.2020