Jätelautakunnan tiedote: Miksi kompostoinnista pitää ilmoittaa?

Biojätteen kotikompostoinnista pitää jatkossa tehdä kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Uusi velvoite on herättänyt vilkasta keskustelua kompostien valvonnasta. Viranomaisen tarve valvoa asukkaiden perunankuorien kompostointia on herättänyt ihmetystä. 

Kompostointi on tärkeää hoitaa asianmukaisesti, ettei pihapiiriin ilmesty haittaeläimiä, kuten rottia tai muita jyrsijöitä. Jätehuoltomääräysten mukaan kompostorin pitää olla haittaeläinsuojattu ja taajamassa myös lämpöeristetty. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei ilmoitusta tarvitse tehdä. 

Valvonta ei kuitenkaan ole tärkein syy uudelle ilmoitusvelvollisuudelle, vaan taustalla on tarve saada nykyistä suurempi osa biojätteestä kiertoon. Suomen yhdyskuntajätteen kierrätysaste on junnannut vuosikaudet paikallaan. Vuosina 2015–2019 yhdyskuntajätteestä kierrätettiin vain 41–43 prosenttia. Asukkailta kerätään edelleen sekajätteen joukossa suuri määrä biojätettä, joka päätyy energiahyödynnykseen eli poltettavaksi.  

Miten kierrätysaste saadaan nousuun? Jätelain massiivinen uudistus lisää erilliskeräystä lähivuosina voimakkaasti. Vuoden 2024 aikana biojätteen erilliskeräys laajenee jätelautakunta Kolmenkierron alueen isojen taajamien kaikille asuinkiinteistöille. Vaihtoehtona erilliskeräykselle on kotikompostointi. Tämän vuoksi jätehuoltoviranomainen tarvitsee tiedot taajamien komposteista.  

Taajamien ulkopuolelle erilliskeräysvelvoitetta ei tule, koska pitkien ajomatkojen takaa biojätettä ei ympäristösyistä kannata hakea. Kuitenkin myös haja-asutusalueen asukkaiden pitää tehdä kompostointi-ilmoitus. Jätehuoltoviranomainen kokoaa tiedot rekisteriin, josta voidaan tulevaisuudessa seurata kierrätysasteen kehittymistä. Kerätyn tiedon valossa voidaan tehdä päätöksiä siitä, onko tulevaisuudessa tarvetta uusille toimenpiteille kierrätyksen lisäämiseksi. Perunankuoret tarvitaan hyötykäyttöön, päätyivät ne sitten kompostoinnin jälkeen kukkapenkkiin tai erilliskerättynä esimerkiksi biokaasulaitokseen.  

Jätelautakunta Kolmenkierto valmistelee kiireen vilkkaa rekisteriä kompostointi-ilmoitusten vastaanottamiseen. Sähköinen ilmoituslomake avautuu asukkaiden käyttöön viimeistään elokuussa. 

Päivitetty 9.5.2022